Interreg

Samenwerken in de grensregio’s?
Kijk eens naar INTERREG!

Ben je bezig met een innovatief project met een partner uit een buurland? Dan ben je misschien gewezen op subsidiemogelijkheden vanuit de Interreg-programma’s. Wat houdt Interreg in en hoe kun een subsidieaanvraag indienen?

Wat is Interreg?

Interreg is een verzameling van interregionale subsidieprogramma’s die als doel hebben Europa sterker te maken en de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten te verkleinen door het ondersteunen van samenwerkingsprojecten. In 79 programma’s werken landen en regio's samen aan innovatie en onderzoek op tal van gebieden, zoals innovatie, transport milieu en duurzame energie.

Voor welke Interreg programma’s kun je als Nederlandse organisatie of bedrijf subsidie aanvragen?

Interreg North West Europe is bedoeld voor partijen uit 7 landen waaronder ook Zwitserland. Voor Nederlandse projecten moet het gaan om innovatieve en duurzame economische groei in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg.

 • North Sea Region (NSR)

Interreg North Sea Region richt zich op samenwerking tussen partijen uit de landen rond de Noordzee. De algemene doelstelling is het aanjagen van innovatie en duurzame economische groei in de Noordzeeregio.

 • Europe

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking in heel Europa en richt zich op regionale ontwikkeling, vooral via de Structuurfondsprogramma's.

Voor welk type projecten kun je een Interreg subsidie aanvragen?

De doelstellingen van de verschillende Interreg-programma’s hebben raakvlakken maar kennen ook verschillen. Het type project per programma:

 • North West Europe: verhogen innovatiecapaciteit mkb, bevorderen circulaire economie en duurzame productiemethoden, promoten duurzaam transport en verlagen CO2-uitstoot.
 • North Sea Region: versterken onderzoek, technologische ontwikkeling, innovatie, eco-innovatie, klimaatprojecten, groen en duurzaam transport en personenvervoer.
 • Europe: onderzoek en technologische innovatie, verbeteren concurrentievermogen mkb, energietransitie en milieu.

Wie kan Interreg subsidie aanvragen?

Overheden, bedrijven, kennisinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en non-profitinstellingen.

Wat is het budget?

Voor Interreg North West Europe is het budget € 396 miljoen, voor Interreg North Sea Region € 167 miljoen en voor Europe € 359 miljoen.

Wat is de hoogte van een Interreg subsidiebijdrage?

De subsidiebijdrage verschilt per project en programma, maar kan oplopen tot 60% en soms zelfs tot 85% van de subsidiabele kosten.

Wanneer kun je Interreg subsidie aanvragen?

In aanloop naar de nieuwe Europese periode 2021-2027 zijn veel Interreg-programma’s op dit moment gesloten. Wanneer de nieuwe Europese meerjarenbegroting gereed is, zal invulling worden gegeven aan de opvolgende Interreg-programma’s en bijbehorende projectsubsidies. Vindsubsidies houdt het nieuws rondom de nieuwe Interreg-periode in de gaten en publiceert belangrijk nieuws op deze website en in de database Vindsubsidies.nl.

Waar kan een Interreg subsidie worden aangevraagd?

Voor de meeste programma’s kan een aanvraag worden ingediend bij de RVO, maar ook indienen bij regionale partners en ontwikkelingsmaatschappijen kan een voorwaarde zijn.

Voorwaarden van Interreg subsidie?

De specifieke voorwaarden voor het aanvragen van een Interreg-subsidie zijn per programma en project verschillend. Voorwaarden die algemeen gelden voor Interreg-subsidies zijn:

 • Je werkt samen met een internationale partner uit een ander Interreg-land, of staat hiervoor open.
 • Het project sluit aan bij de doelstellingen van het Interreg-programma waarvoor je een aanvraag indient zoals innovatie, co2-reductie, milieu en duurzaamheid of versterking van de interregionale economie.

Hoe kan Vindsubsidies helpen bij het aanvragen van een Interreg subsidie?

Een Europese subsidie aanvragen is geen eenvoudige opgave. Er komt een heleboel bij kijken. De voorwaarden zijn streng, je moet veel project- en juridische informatie opleveren en samenwerken met een of meerdere internationale partners. Tegenover al dit werk staan ook hoge subsidiebijdragen. En dat maakt Europese subsidies toch aantrekkelijk voor overheden en bedrijven. Het maakt grote projecten en internationale doorbraken mogelijk. Wij helpen door een of meerdere adviseurs aan te bieden met specifieke ervaring op het gebied van Europese subsidies.

Speciaal team met EU consultants die kunnen helpen bij Interreg subsidies

Vindsubsidies heeft namelijk een speciaal team met ervaren hoogopgeleide subsidieadviseurs die thuis zijn in het Europese subsidielandschap. Zij kennen het klappen van de zweep en beschikken over specifieke kennis van bepaalde vakgebieden waaronder energie, life sciences & health, IT, transport, hightech, circulaire economie en regionale ontwikkeling. Bovendien beschikken zij over een internationaal netwerk, waaronder ook buitenlandse kennisinstellingen. Hierdoor kunnen wij ook optimaal ondersteunen bij het opzetten en invullen van internationale consortia. Praktisch, want de meeste Europese subsidieprogramma’s verplichten internationale samenwerking. Tussen bedrijven, maar ook met decentrale overheden en kennisinstituten waaronder onderzoeksinstellingen en universiteiten.

En binnen het spectrum van Interreg gaat onze expertise zelfs nog verder. Vindsubsidies heeft consultants die als Interreg-programmamanager voor provincies. Kortom, onze ervaring op het gebied van Interreg is zeer breed. Met Vindsubsidies haal je dus een zeer kundige partner in huis om een Interreg-project op te zetten en te begeleiden, inclusief het aanvragen van de subsidie, het inrichten van de projectadministratie en de financiële eindverantwoording.

Concreet ondersteunen onze Interreg-adviseurs bij:

 • Het beoordelen of het project van jouw past binnen een Interreg subsidieprogramma.
 • Het voorbereiden en aanvragen van de Interreg-subsidie.
 • Het inrichten van de projectadministratie volgens de laatste Europese wet- en regelgeving.
 • Het opzetten en juridisch vaststellen van het internationale projectconsortium.
 • Interreg programmamanagement.
 • De tussentijdse financiële verantwoording.
 • De eindrapportage.

De kosten van dienstverlening van Vindsubsidies op het gebied van Europese subsidies

De kosten van onze dienstverlening zijn geheel afhankelijk van het type werkzaamheden dat wij uitvoeren en in welke fase van het internationale project onze adviseurs instappen. Wij hebben hiervoor een model ontwikkeld. Wanneer je contact met ons opneemt, vertellen we je graag meer hierover.

 

Hulp nodig bij het aanvragen van een Interreg subsidie of het management van een Interreg project of programma?

Wij zorgen dat een ervaren adviseurs op het gebied van Interreg contact opneemt voor een eerste geheel vrijblijvende kennismaking.










 

Interreg Consultant Maarten Klumpers helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

Anderen bekeken ook:

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij