Interreg Subsidie Aanvragen

Voor welk type projecten kun je een Interreg subsidie aanvragen?

De doelstellingen van de verschillende Interreg-programma’s hebben raakvlakken maar kennen ook verschillen. Het type project per programma:

 • North West Europe: verhogen innovatiecapaciteit mkb, bevorderen circulaire economie en duurzame productiemethoden, promoten duurzaam transport en verlagen CO2-uitstoot.
 • North Sea Region: versterken onderzoek, technologische ontwikkeling, innovatie, eco-innovatie, klimaatprojecten, groen en duurzaam transport en personenvervoer.
 • Europe: onderzoek en technologische innovatie, verbeteren concurrentievermogen mkb, energietransitie en milieu.
Interreg Subsidie Projecten

Wie kan Interreg subsidie aanvragen?

Overheden, bedrijven, kennisinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en non-profitinstellingen.

 

Wat is het budget?

Voor Interreg North West Europe is het budget € 396 miljoen, voor Interreg North Sea Region € 167 miljoen en voor Europe € 359 miljoen.

Wat is de hoogte van een Interreg subsidiebijdrage?

De subsidiebijdrage verschilt per project en programma, maar kan oplopen tot 50% en soms zelfs tot 85% van de subsidiabele kosten.

Wanner Interreg Subsidie Aanvragen

Wanneer kun je Interreg subsidie aanvragen?

In aanloop naar de nieuwe Europese periode 2021-2027 zijn veel Interreg-programma’s op dit moment gesloten. Wanneer de nieuwe Europese meerjarenbegroting gereed is, zal invulling worden gegeven aan de opvolgende Interreg-programma’s en bijbehorende projectsubsidies.

Vindsubsidies houdt het nieuws rondom de nieuwe Interreg-periode in de gaten en publiceert belangrijk nieuws op deze website en in de database Vindsubsidies.nl.

Waar kan een Interreg subsidie worden aangevraagd?

Als je in aanmerking wilt komen voor Interreg-subsidie, dan kun je een aanvraag indienen bij het betreffende programmamanagement. Je kunt op elk gewenst moment een Interreg-projectaanvraag indienen.

Voorwaarden van Interreg subsidie

 • De specifieke voorwaarden voor het aanvragen van een Interreg-subsidie zijn per programma en project verschillend. Voorwaarden die algemeen gelden voor Interreg-subsidies zijn:

  • Je werkt samen met een internationale partner uit een ander Interreg-land, of staat hiervoor open.
  • Het project sluit aan bij de doelstellingen van het Interreg-programma waarvoor je een aanvraag indient zoals innovatie, co2-reductie, milieu en duurzaamheid of versterking van de interregionale economie.

 

Hoe kan Vindsubsidies helpen bij het aanvragen van een Interreg subsidie?

Een Europese subsidie aanvragen is geen eenvoudige opgave. Er komt een heleboel bij kijken. De voorwaarden zijn streng, je moet veel project- en juridische informatie opleveren en samenwerken met een of meerdere internationale partners. Tegenover al dit werk staan ook hoge subsidiebijdragen. En dat maakt Europese subsidies toch aantrekkelijk voor overheden en bedrijven. Het maakt grote projecten en internationale doorbraken mogelijk. Wij helpen door een of meerdere adviseurs aan te bieden met specifieke ervaring op het gebied van Europese subsidies.

Speciaal team met EU consultants die kunnen helpen bij Interreg subsidies

Vindsubsidies heeft namelijk een speciaal team met ervaren hoogopgeleide subsidieadviseurs die thuis zijn in het Europese subsidielandschap. Zij kennen het klappen van de zweep en beschikken over specifieke kennis van bepaalde vakgebieden waaronder energie, life sciences & health, IT, transport, hightech, circulaire economie en regionale ontwikkeling. Bovendien beschikken zij over een internationaal netwerk, waaronder ook buitenlandse kennisinstellingen. Hierdoor kunnen wij ook optimaal ondersteunen bij het opzetten en invullen van internationale consortia. Praktisch, want de meeste Europese subsidieprogramma’s verplichten internationale samenwerking. Tussen bedrijven, maar ook met decentrale overheden en kennisinstituten waaronder onderzoeksinstellingen en universiteiten.

En binnen het spectrum van Interreg gaat onze expertise zelfs nog verder. Vindsubsidies heeft consultants die als Interreg-programmamanager voor provincies. Kortom, onze ervaring op het gebied van Interreg is zeer breed. Met Vindsubsidies haal je dus een zeer kundige partner in huis om een Interreg-project op te zetten en te begeleiden, inclusief het aanvragen van de subsidie, het inrichten van de projectadministratie en de financiële eindverantwoording.

Concreet ondersteunen onze Interreg-adviseurs bij:

 • Het beoordelen of het project van jouw past binnen een Interreg subsidieprogramma.
 • Het voorbereiden en aanvragen van de Interreg-subsidie.
 • Het inrichten van de projectadministratie volgens de laatste Europese wet- en regelgeving.
 • Het opzetten en juridisch vaststellen van het internationale projectconsortium.
 • Interreg programmamanagement.
 • De tussentijdse financiële verantwoording.
 • De eindrapportage.

De kosten van dienstverlening van Vindsubsidies op het gebied van Europese subsidies

De kosten van onze dienstverlening zijn geheel afhankelijk van het type werkzaamheden dat wij uitvoeren en in welke fase van het internationale project onze adviseurs instappen. Wij hebben hiervoor een model ontwikkeld. Wanneer je contact met ons opneemt, vertellen we je graag meer hierover.

Referenties

Indu Zero
Overheid

Provincie Overijssel - Interreg INDU-ZERO

Vindsubsidies ondersteunt Overijssel bij het Interreg-project INDU-ZERO.

Klantverhalen Logo Interreg Vlaanderen Nederland NL Kaart
Ondernemers

Arkom Windpower - Interreg

Interreg subsidie voor project rond hernieuwbare energie.

Anderen bekeken ook:

Horizon 2020 Subsidie
Ondernemers
Overheid

Horizon Europe

Hét kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa met een omvang van € 95 miljard.

Eurostars Mkb Subsidie
Ondernemers

EUROSTARS

EUROSTARS is een van de meest toegankelijke Europese subsidies en kent een hoge slaagkans.

Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling
Overheid
Ondernemers

EFRO

EFRO is bedoeld om de belangrijkste economische verschillen tussen regio’s te verminderen.