Interreg Subsidie Aanvragen

Voor welk type projecten kun je een Interreg subsidie aanvragen?

Interreg subsidieert een breed palet aan projecttypen. Je zal bij Interreg niet snel een fundamenteel onderzoeksproject zien (daarvoor is Horizon Europe), maar je kan er wel terecht met zowel projecten gericht op het uitvoeren van innovatieve pilots, grootschalige uitrol en demonstratie, als ook projecten op gebied van beleidsinstrumenten en – strategieën. Een Interreg project bestaat altijd uit een grensoverschrijdende samenwerking. Investeringen kunnen niet op grote schaal mee in Interreg, maar soms wel op beperkte schaal, als dit onderdeel is van een breder proces. Interreg-projecten moeten altijd een innovatie-component hebben en zijn vaak gelieerd aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. Denk daarbij aan thema’s zoals klimaatadaptatie, watermanagement, hernieuwbare energie en circulaire economie. Ieder Interreg-programma kent zijn eigen programmaplan waarin de specifieke doelstellingen en prioriteiten van dat programma worden vastgelegd.

Interreg Subsidie Projecten

Wat is het budget?

Het budget voor de Interreg programma’s waar Nederland aanspraak op maakt is als volgt onderverdeeld:

 • €677.095 voor Interreg A: Euregio Maas-Rijn
 • €240.775.132 voor Interreg A: Duitsland-Nederland
 • €205.405.605 voor Interreg A: Vlaanderen-Nederland
 • €310.480.455 voor Interreg B: North West Europe
 • €171.154.311 voor Interreg B: North Sea Region
 • €379.482.670 voor Interreg C: Europe

 

Wat is de hoogte van een Interreg subsidiebijdrage?

De subsidiebijdrage verschilt per project en programma. Gangbaar is 50-60% EU-subsidie, maar hier zijn variaties op mogelijk (bijvoorbeeld Interreg Europe tot 85% EU-subsidie).

Wanner Interreg Subsidie Aanvragen

Wanneer kun je Interreg subsidie aanvragen?

Vanaf 2021 is formeel de volgende Europese programmaperiode begonnen. In 2022 zijn de eerste calls van de 2021-2027 programma’s opengezet.

Vindsubsidies houdt het nieuws rondom de nieuwe Interreg-periode in de gaten en publiceert belangrijk nieuws op deze website en in de database Vindsubsidies.nl.

Waar kan een Interreg subsidie worden aangevraagd?

Als je in aanmerking wilt komen voor Interreg subsidie, dan kun je een aanvraag indienen bij het betreffende programma. Ieder Interreg programma heeft een eigen programmasecretariaat en website. Op de websites van de programma’s worden de calls gepubliceerd en worden instructies gegeven hoe een aanvraag in te dienen. Voor sommige programma’s gelden specifieke calls, bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar. Andere Interreg programma’s staan een doorlopende indiening van projectvoorstellen toe.

De links naar de betreffende websites zijn:

Hoe kan Vindsubsidies helpen bij het aanvragen van een Interreg subsidie?

Een Europese subsidie aanvragen is geen eenvoudige opgave. Er komt een heleboel bij kijken. De voorwaarden zijn streng, je moet veel project- en juridische informatie opleveren en samenwerken met een of meerdere internationale partners. Tegenover al dit werk staan ook hoge subsidiebijdragen. En dat maakt Europese subsidies toch aantrekkelijk voor overheden en bedrijven. Het maakt grote projecten en internationale doorbraken mogelijk. Wij helpen door een of meerdere adviseurs aan te bieden met specifieke ervaring op het gebied van Europese subsidies.

Speciaal team met EU consultants die kunnen helpen bij Interreg subsidies

Vindsubsidies heeft namelijk een speciaal team met ervaren hoogopgeleide subsidieadviseurs die thuis zijn in het Europese subsidielandschap. Zij kennen het klappen van de zweep en beschikken over specifieke kennis van bepaalde vakgebieden waaronder energie, life sciences & health, IT, transport, hightech, circulaire economie en regionale ontwikkeling. Bovendien beschikken zij over een internationaal netwerk, waaronder ook buitenlandse kennisinstellingen. Hierdoor kunnen wij ook optimaal ondersteunen bij het opzetten en invullen van internationale consortia. Praktisch, want de meeste Europese subsidieprogramma’s verplichten internationale samenwerking. Tussen bedrijven, maar ook met decentrale overheden en kennisinstituten waaronder onderzoeksinstellingen en universiteiten.

En binnen het spectrum van Interreg gaat onze expertise zelfs nog verder. Vindsubsidies heeft consultants die als Interreg-programmamanager voor provincies. Kortom, onze ervaring op het gebied van Interreg is zeer breed. Met Vindsubsidies haal je dus een zeer kundige partner in huis om een Interreg-project op te zetten en te begeleiden, inclusief het aanvragen van de subsidie, het inrichten van de projectadministratie en de financiële eindverantwoording.

Concreet ondersteunen onze Interreg-adviseurs bij:

 • Het beoordelen of het project van jouw past binnen een Interreg subsidieprogramma.
 • Het voorbereiden en aanvragen van de Interreg-subsidie.
 • Het inrichten van de projectadministratie volgens de laatste Europese wet- en regelgeving.
 • Het opzetten en juridisch vaststellen van het internationale projectconsortium.
 • Interreg programmamanagement.
 • De tussentijdse financiële verantwoording.
 • De eindrapportage.

De kosten van dienstverlening van Vindsubsidies op het gebied van Europese subsidies

De kosten van onze dienstverlening zijn geheel afhankelijk van het type werkzaamheden dat wij uitvoeren en in welke fase van het internationale project onze adviseurs instappen. Wij hebben hiervoor een model ontwikkeld. Wanneer je contact met ons opneemt, vertellen we je graag meer hierover.

Een team van specialisten staat voor je klaar

Referenties

Indu Zero
Overheid

Provincie Overijssel - Interreg INDU-ZERO

Vindsubsidies ondersteunt Overijssel bij het Interreg-project INDU-ZERO.

Klantverhalen Logo Interreg Vlaanderen Nederland NL Kaart
Ondernemers

Arkom Windpower - Interreg

Interreg subsidie voor project rond hernieuwbare energie.

Anderen bekeken ook:

Horizon 2020 Subsidie
Ondernemers
Overheid
Onderzoek

Horizon Europe

Hét kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa met een omvang van € 95 miljard.

Eurostars Mkb Subsidie
Ondernemers

EUROSTARS

EUROSTARS is een van de meest toegankelijke Europese subsidies en kent een hoge slaagkans.

Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling
Overheid
Ondernemers

EFRO

EFRO is bedoeld om de belangrijkste economische verschillen tussen regio’s te verminderen.