Interreg Europe

Je zoekt meer informatie over Interreg Europe. Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking in heel Europa en richt zich op regionale ontwikkeling, vooral via de Structuurfondsprogramma's. Op deze pagina kom je meer te weten over de doelstellingen en voorwaarden van dit programma.

Wat is Interreg Europe??

Interreg Europe richt zich op de Europese Structuurfondsen. Structuurfondsen zijn financiële instrumenten van de EU om economische verschillen tussen regio's te verkleinen. Er zijn twee structuurfondsen:

 • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
 • Het Europees Sociaal Fonds

Interreg Europe co-financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en samenwerkingspartners. Hierop kunnen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen om zo hun eigen beleidsinstrumenten te verbeteren. Voorbeeld van Nederlandse beleidsinstrumenten zijn de EFRO-programma's Kansen voor West, OP Zuid, OP Oost en OP Noord.

Wie kunnen Interreg Europe aanvragen?

 • regionale en lokale overheden (provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen

Wat zijn de voorwaarden voor een Interreg subsidie?

Internationale interregionale samenwerking tussen meerdere partijen is vereist, daarnaast moet een project of programma aansluiten bij de doelstellingen van specifieke thema’s binnen Interreg Europe.

Welke thema’s ondersteunt Interreg Europe?

Interreg Europe biedt subsidieprogramma’s voor projecten die aansluiten bij de volgende thema’s:

 • het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • het verbeteren van het concurrentievermogen van het mkb
 • de overgang naar een koolstofarme economie
 • milieubescherming, het milieu behouden en een efficiënte omgang met hulpbronnen

Op welke manier ondersteunt Interreg Europe?

 • Interregionale samenwerkingsprojecten: een partnerproject van publieke overheden uit verschillende EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland die gezamenlijk drie tot vijf jaar samenwerken aan een oplossing voor een regionaal thema.
 • Kennisplatforms per thema voor advies en hulp bij de uitvoering van de Structuur- en Investeringsfondsen.

Wat is het budget van Interreg Europe?

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Interreg Europe 2014-2020 is € 359 miljoen, dit budget is als volgt verdeeld:

 • € 21,3 miljoen is voor het beheer en de uitvoering van Interreg Europe
 • € 15,3 miljoen is bedoeld voor kennisplatforms
 • € 322,4 miljoen is bestemd voor projectaanvragen

Hoe hoog bedraagt een subsidie vanuit Interreg Europe?

Projectkosten in de samenwerkingsprojecten worden voor 75% tot 85% gefinancierd met Interreg-subsidie. Voor overheden en publieke partijen is dit 85%. Voor private partijen en ngo’s 75%.

Hoe kan Vindsubsidies helpen bij het aanvragen van een Interreg subsidie?

Een Europese subsidie aanvragen is geen eenvoudige opgave. Er komt een heleboel bij kijken. De voorwaarden zijn streng, je moet veel project- en juridische informatie opleveren en samenwerken met een of meerdere internationale partners. Tegenover al dit werk staan ook hoge subsidiebijdragen. En dat maakt Europese subsidies toch aantrekkelijk voor overheden en bedrijven. Het maakt grote projecten en internationale doorbraken mogelijk. Wij helpen door een of meerdere adviseurs aan te bieden met specifieke ervaring op het gebied van Europese subsidies.

Speciaal team met EU consultants die kunnen helpen bij Interreg subsidies

Vindsubsidies heeft namelijk een speciaal team met ervaren hoogopgeleide subsidieadviseurs die thuis zijn in het Europese subsidielandschap. Zij kennen het klappen van de zweep en beschikken over specifieke kennis van bepaalde vakgebieden waaronder energie, life sciences & health, IT, transport, hightech, circulaire economie en regionale ontwikkeling. Bovendien beschikken zij over een internationaal netwerk, waaronder ook buitenlandse kennisinstellingen. Hierdoor kunnen wij ook optimaal ondersteunen bij het opzetten en invullen van internationale consortia. Praktisch, want de meeste Europese subsidieprogramma’s verplichten internationale samenwerking. Tussen bedrijven, maar ook met decentrale overheden en kennisinstituten waaronder onderzoeksinstellingen en universiteiten.

En binnen het spectrum van Interreg gaat onze expertise zelfs nog verder. Vindsubsidies heeft consultants die als Interreg-programmamanager voor provincies. Kortom, onze ervaring op het gebied van Interreg is zeer breed. Met Vindsubsidies haal je dus een zeer kundige partner in huis om een Interreg-project op te zetten en te begeleiden, inclusief het aanvragen van de subsidie, het inrichten van de projectadministratie en de financiële eindverantwoording.

Concreet ondersteunen onze Interreg-adviseurs bij:

 • Het beoordelen of het project van jouw past binnen een Interreg subsidieprogramma.
 • Het voorbereiden en aanvragen van de Interreg-subsidie.
 • Het inrichten van de projectadministratie volgens de laatste Europese wet- en regelgeving.
 • Het opzetten en juridisch vaststellen van het internationale projectconsortium.
 • Interreg programmamanagement.
 • De tussentijdse financiële verantwoording.
 • De eindrapportage.

De kosten van dienstverlening van Vindsubsidies op het gebied van Europese subsidies

De kosten van onze dienstverlening zijn geheel afhankelijk van het type werkzaamheden dat wij uitvoeren en in welke fase van het internationale project onze adviseurs instappen. Wij hebben hiervoor een model ontwikkeld. Wanneer je contact met ons opneemt, vertellen we je graag meer hierover.

 

Hulp nodig bij het aanvragen van een Interreg subsidie of het management van een Interreg project of programma?

Wij zorgen dat een ervaren adviseurs op het gebied van Interreg contact opneemt voor een eerste geheel vrijblijvende kennismaking.


 

Interreg Consultant Maarten Klumpers helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

Anderen bekeken ook:

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij