Interreg Europe Aanvragen

Wie kunnen Interreg Europe aanvragen?

 • Nationale, regionale en lokale overheden
 • Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • Ontwikkelingsmaatschappijen
 • Non-profitinstellingen

Wat zijn de voorwaarden voor een Interreg Europe subsidie?

Internationale samenwerking tussen meerdere partijen is vereist, daarnaast moet een project of programma aansluiten bij de doelstellingen van specifieke thema’s binnen Interreg Europe. Omdat de thema’s breed zijn is deze inpassing vaak te maken. Interreg Europe projecten zijn altijd gericht op beleidsontwikkeling en/of beleidsimplementatie.

 

Thema’S Interreg Europe

Op welke manier ondersteunt Interreg Europa?

 • Interregionale samenwerkingsprojecten: een partnerproject van publieke organisaties (eventueel aangevuld met kennisinstellingen en non-profit private organisaties) uit de EU-lidstaten, plus Noorwegen en Zwitserland, die gezamenlijk samenwerken aan een oplossing voor een beleidsvraagstuk met grensoverschrijdende relevantie. Deelname uit andere landen dan deze 29 landen is toegestaan, maar deze organisaties ontvangen geen Interreg Europa subsidie (deelname op eigen kosten). Een project duurt standaard 4 jaar: 3 jaar voor de ‘core phase’ (de uitwisseling van ervaring) en 1 jaar ‘follow-up phase’ (monitoring van de resultaten).
 • Een ‘Policy Learning’ platform, voor advies, kennisuitwisseling en netwerken op alle relevante beleidsthema’s die onder de (brede) thema’s van Interreg Europa.
Budget Interreg Europe

Wat is het budget van Interreg Europe?

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Interreg Europe 2021-2027 is € 379 miljoen. Van dit budget is bijna 90% bestemd voor de interregionale samenwerkingsprojecten. De rest is bestemd voor het policy learning platform en technische ondersteuning van het programma zelf.

Hoe hoog bedraagt een subsidie vanuit Interreg Europe?

Projectkosten in de samenwerkingsprojecten worden tot 80% gefinancierd met Interreg-subsidie. Deze 80% subsidie is voor de publieke organisaties. Private (non-profit) organisaties ontvangen 70% subsidie. Organisaties uit Noorwegen hebben een standaard percentage van 50% subsidie, terwijl organisaties uit Zwitserland hier rechtstreeks subsidie voor ontvangen (niet via Interreg Europe).  

Hoe kan Vindsubsidies helpen bij het aanvragen van een Interreg Europe subsidie?

Een Europese subsidie aanvragen is geen eenvoudige opgave. Er komt een heleboel bij kijken. De voorwaarden zijn streng, je moet veel project- en juridische informatie opleveren en in de meeste gevallen samenwerken met meerdere internationale partners. Tegenover al dit werk staan ook hoge subsidiebijdragen en kennisuitwisseling op internationaal niveau. En dat maakt Europese subsidies toch aantrekkelijk voor overheden en bedrijven. Wij helpen door een of meerdere adviseurs aan te bieden met specifieke ervaring op het gebied van Europese subsidies, die ervoor kunnen zorgen dat jouw Europese traject soepel verloopt. Zij kunnen de kans op een positieve beschikking enorm vergroten en begeleiden je tijdens alle projectaanvraag en -managementfases.

De kosten van onze dienstverlening op het gebied van Europese subsidies

De kosten van onze dienstverlening zijn geheel afhankelijk van het type werkzaamheden dat wij uitvoeren en in welke fase van het internationale project onze adviseurs instappen. Wij hebben hiervoor een transparant model ontwikkeld waardoor je nooit voor verrassingen komt te staan. Wanneer je contact met ons opneemt, vertellen we je hier graag meer over.

Concreet ondersteunen onze Interreg Europe adviseurs bij:

 • Het beoordelen of het project past binnen een Europees subsidieprogramma
 • Het voorbereiden en aanvragen van de Interreg Europe subsidie
 • Het inrichten van de projectadministratie volgens de laatste Europese wet- en regelgeving
 • Het opzetten en juridisch vaststellen van het internationale projectconsortium
 • Begeleiding van projectmanagement
 • De tussentijdse financiële verantwoording en bijbehorende audits
 • De eindrapportage en bijbehorende audits