Projecten Horizon 2020

Voor projecten rond welke thema's biedt Horizon Europe subsidie?

De subsidieregelingen in Horizon Europe vallen binnen drie pijlers:

Pijler 1 Excellente wetenschap

Deze pijler heeft als doel de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen. Daarnaast dragen de acties uit deze pijler bij om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor ’s werelds beste onderzoekers. Europa wil onderzoekstalent aantrekken, ontwikkelen en toegang bieden tot de beste onderzoeksinfrastructuren.

Deze pijler bestaat uit:

 • European Research Council (ERC): voor excellent baanbrekend onderzoek (persoonlijke beurzen voor wetenschappers voor fundamenteel en grensverleggend onderzoek).
 • Marie Skłodowska Curie acties (MSCA): voor het bevorderen van de training en internationale mobiliteit van onderzoekers (bijvoorbeeld beurzen voor beginnende en verder gevorderde onderzoekers om onderzoek te doen in het buitenland).
 • Onderzoeksinfrastructuren: voor het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren (door middel van investeren in faciliteiten, middelen en diensten die de wetenschap gebruikt om toponderzoek uit te voeren).

 

Pijler 2 Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

Deze pijler richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen en waarvoor brede samenwerking nodig is om naar oplossingen te zoeken.

Activiteiten binnen deze pijler zijn gericht op excellentie en maatschappelijke impact. Aanvragers binnen deze pijler zijn vaak consortia van meerdere publieke en private partijen (onderzoekers van universiteiten en bedrijven, fabrikanten, eindgebruikers). Alle betrokken partijen brengen via multidisciplinaire samenwerking zowel inhoudelijke als technologische kennis bij elkaar.

De uitvoeringsprogramma’s richten zich op uitdagingen binnen de volgende 6 clusters:

 1. Gezondheid
 2. Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving
 3. Civiele veiligheid voor de samenleving
 4. Digitaal, industrie en ruimte
 5. Klimaat, energie en mobiliteit
 6. Voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu

 

Pijler 3 Innovatief Europa

De 3e pijler van Horizon Europe richt zich op innovaties die de economische positie van de EU versterken. In deze pijler is de European Innovation Council (EIC) opgenomen.

De EIC richt zich voornamelijk op individuele innovatieve bedrijven en bestaat uit 3 onderdelen:

 • Pathfinder: voor innovaties met een laag technology readiness level (TRL);
 • Transition: voor innovaties met een gemiddelde TRL;
 • Accelerator: voor innovaties met een hoog TRL.

De European Innovation Ecosystems (EIE) is nieuw in pijler 3. De EIE richt zich op het bouwen en versterken van innovatie-ecosystemen. Het verbindt regionale en nationale spelers op het gebied van innovatie.

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) maakt ook deel uit van pijler 3 van Horizon Europe. Het EIT is een organisatie van de Europese Unie die het innovatievermogen van Europa versterkt. Het stimuleert innovatie in heel Europa door het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek te integreren om oplossingen te vinden voor belangrijke wereldwijde uitdagingen.

 

Horizontale acties en overige onderdelen Horizon Europe

Naast de 3 pijlers zijn er horizontale acties binnen Horizon, te weten ‘Widening Participation & Spreading Excellence’, waar onder meer de COST-regeling onder valt, en ‘Reforming and enhancing the EU R&I system’. Aan de horizontale acties zit ERA (European Research Area) gekoppeld.

Daarnaast zijn er twee specifieke programma’s die naast de 3 pijlers staan maar wel onder Horizon vallen: EURATOM en het European Defence Fund.

Als laatste zijn er nog de 5 EU Missions. Programmatisch hangen deze onder pijler 2, maar ze hebben breed betrekking op alle onderdelen van Horizon Europe én andere Europese subsidieprogramma’s. De vijf EU Missions zijn:

 • Aanpassing aan klimaatverandering, inclusief maatschappelijke transformatie
 • Kanker
 • Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren
 • Klimaatneutrale en slimme steden
 • Bodemgezondheid en voeding
Veelgestelde Vragen Horizon 2020

Wat levert een subsidie vanuit Horizon Europe op?

De subsidiebijdragen vanuit Horizon Europe lopen uiteen en zijn per openstelling en programma verschillend. Wel zijn de bijdragen over het algemeen hoog, soms zelfs tot 80% of 100% van de subsidiabele kosten. In de praktijk kan het gaan om bedragen van enkele tonnen tot zelfs miljoenen euro’s.

Wanneer kun je Horizon Europe subsidie aanvragen?

Openstellingen binnen Horizon Europe vind je op het Funding & Tenders portal van de Europese Commissie. In de werkprogramma’s van Horizon Europe kun je zien welke calls er zoal onder een cluster of subprogramma vallen.

Waar kan Horizon Europe worden aangevraagd?r

Europese subsidies, waaronder de Horizon Europe, worden aangevraagd bij de Europese Commissie in Brussel, via de Funding & Tenders portal.

Voorwaarden van een subsidie

Wanneer je ervoor kiest een subsidie aan te vragen vanuit een van de calls van Horizon Europa, moet je aan veel voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een gedetailleerde projectomschrijving (in het Engels), mogelijk internationale samenwerkingspartners en het aanleveren van een financiële en juridische onderbouwing die tot in de finesses klopt. De exacte voorwaarden van Horizon Europa subsidies worden in de calls en werkprogramma's  gepubliceerd.

Horizon 2020 Subsidie En Mkb

Horizon Europe subsidie en het mkb

Horizon Europe kent een speciaal subprogramma dat gericht is op het MKB. Dit programma is ondergebracht in de EIC (de EIC Accelerator is een opvolger van het vroegere ‘MKB-instrument’ onder Horizon 2020, de EIC Pathfinder is een vervolg op de FET in H2020).

Hoe kan Vindsubsidies helpen bij het aanvragen van een Horizon Europe subsidie?

Een Europese subsidie aanvragen is geen eenvoudige opgave. Er komt een heleboel bij kijken, ook bij Horizon Europe. De voorwaarden zijn streng, je moet veel project- en juridische informatie opleveren en in de meeste gevallen samenwerken met meerdere internationale partners. Europese subsidie aanvragen zijn vaak complete boekwerken, die in het Engels moeten worden aangeboden aan de Europese Commissie. Tegenover al dit werk staan ook hoge subsidiebijdragen. En dat maakt een Europese subsidie toch aantrekkelijk voor overheden en bedrijven. Het financiert grote projecten en internationale doorbraken. Wij helpen door een of meerdere adviseurs aan te bieden met specifieke ervaring op het gebied van Europese subsidies, die ervoor kunnen zorgen dat jouw Europese traject soepel verloopt. Zij kunnen de kans op een positieve beschikking enorm vergroten en begeleiden je tijdens alle project- en managementfases.

Speciaal team met EU consultants die kunnen helpen bij Horizon Europe

Vindsubsidies heeft een speciaal team met ervaren hoogopgeleide subsidieadviseurs die thuis zijn in het Europese subsidielandschap. Zij kennen het klappen van de zweep en beschikken over specifieke kennis van bepaalde vakgebieden waaronder energie, life sciences & health, IT, transport, hightech, circulaire economie en regionale ontwikkeling. Bovendien beschikken zij over een internationaal netwerk, waaronder ook buitenlandse kennisinstellingen. Hierdoor kunnen zij ook optimaal ondersteunen bij het opzetten en invullen van internationale consortia. Praktisch, want veel Europese subsidieprogramma’s verplichten internationale samenwerking. Tussen bedrijven, maar ook met decentrale overheden en kennisinstituten waaronder onderzoeksinstellingen en universiteiten. Vindsubsidies is zeer ervaren met onder meer aanvragen binnen de EIC Accelerator en kan daardoor klanten optimaal ondersteunen bij hun Horizon Europe aanvraag.

Onze EU-adviseurs ondersteunen onder meer bij:

 • Het beoordelen of het project past binnen Horizon Europe of een ander Europees subsidieprogramma
 • Het voorbereiden en aanvragen van Horizon Europe subsidie
 • Het inrichten van de projectadministratie volgens de laatste Europese wet- en regelgeving
 • Het opzetten en juridisch vaststellen van het internationale projectconsortium
 • Projectmanagement
 • Controles van de EC
 • De tussentijdse financiële verantwoording
 • De eindrapportage

 

De kosten van onze dienstverlening op het gebied van Europese subsidies

De kosten van onze dienstverlening zijn geheel afhankelijk van het type werkzaamheden dat wij uitvoeren en in welke fase van het internationale project onze adviseurs instappen. Wij hebben hiervoor een transparant model ontwikkeld waardoor je nooit voor verrassingen komt te staan. Wanneer je contact met ons opneemt, vertellen we je hier graag meer over.

Referenties

Klantverhalen 4Silence Achtergrond
Ondernemers

4Silence – Horizon 2020 SME II

Doel van de proeftuin is het aanbieden van een integraal waterstofconcept.

Buybay Header
Ondernemers

BuyBay – MIT R&D/ Horizon 2020/ EIC Accelerator

MIT R&D Samenwerkingsprojecten - Reverse logistics BuyBay & projectpartners.

Klantverhalen Simacan Header
Ondernemers

Simacan LINK: Horizon 2020 SME/ EIC Accelerator

Ontwikkeling leverancieronafhankelijk cloudplatform voor digitale samenwerking.

Klantverhalen Lightsense Cleanstate Header
Ondernemers

LightSense Cleanstate: Horizon EIC Accelerator

Productontwikkeling van een innovatief lasersysteem voor de esthetische dermatologie.

Andere Europese subsidies

Digital Europe
Overheid
Ondernemers

Digital Europe

Subsidie voor de bevordering van digitalisering in de samenleving.

Interreg Subsidie
Ondernemers
Overheid

Interreg

Interregionale subsidieprogramma’s om Europa sterker maken en economische verschillen te verkleinen.

Eurostars Mkb Subsidie
Ondernemers

EUROSTARS

EUROSTARS is een van de meest toegankelijke Europese subsidies en kent een hoge slaagkans.