Subsidie Mkb EFRO Aanvragen

Wie kan een EFRO subsidie aanvragen?

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen vanuit het EFRO programma subsidie en financiering aanvragen voor projecten, maar het programma is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). De invulling van het programma vindt op regionaal niveau plaats. De Management Autoriteiten van de landsdelen Noord, West, Zuid en Oost bepalen in belangrijke mate de subsidiabele onderwerpen en de voorwaarden per openstelling, maar richten zich altijd op de prioriteiten: ‘slimmer’ en ‘groener’.

 

Hoe hoog is de subsidiebijdrage vanuit het EFRO?

Voor Nederland is voor de programmaperiode 2021-2027 in totaal € 506 miljoen beschikbaar. De aan te vragen subsidie varieert per regio, projecttype en per regeling en loopt uiteen van 50% tot 85%.

 

EFRO subsidie aanvragen?

Wij helpen al meer dan 25 jaar overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers met het succesvol aanvragen van subsidies. Ons team van EFRO specialisten weten waar ze op moeten letten en regelen een succesvolle EFRO aanvraag voor jouw organisatie!

Een team van specialisten staat voor je klaar

Referenties

Klantverhalen 4Silence Achtergrond
Ondernemers

4Silence – Horizon 2020 SME II

Vindsubsidies heeft voor het project WHISSPER en de internationale ambities van 4Silence succesvol de subsidie Horizon SME II aangevraagd.

Tmsi Get Under My Skin
Ondernemers

TMSi - EFRO

EFRO GUTS penvoerder TMSi. Consortium met St Maartenskliniek, Universiteit Twente, BardZO.

Voeten Centrum Wender Vindsubsidies
Ondernemers

Voetencentrum Wender - EFRO

Penvoerder Voetencentrum Ed Wender. In consortium met Universiteit Twente, Saxion.

Anderen bekeken ook:

UIA Subsidie Duurzame Stedelijke Ontwikkeling
Overheid

UIA

Honderden miljoenen voor Duurzame stedelijke ontwikkeling met de UIA.

Interreg Subsidie
Ondernemers
Overheid

Interreg

Interregionale subsidieprogramma’s om Europa sterker maken en economische verschillen te verkleinen.