Wat levert de WBSO op?

In de praktijk levert het benutten van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk voor innovatieve projecten een bedrijf al snel duizenden tot tienduizenden euro’s op. En een fulltime R&D-medewerker kan zelfs ruim € 27.000 subsidie opleveren per jaar.

Voorwaarden WBSO Regeling

Wanneer kom je voor WBSO-subsidie in aanmerking?

Alle Nederlandse bedrijven die zich bezig houden met innoveren, vernieuwen en ontwikkelen kunnen deze subsidie aanvragen. Daarbij behoren dus de volgende categorieën bedrijven: starters, zzp’ers, mkb-bedrijven en multinationals.

 

Wat Levert WBSO Op

Extra voordeel voor starters en zelfstandigen

Starters worden binnen de regeling extra beloont met een speciale startersaftrekpercentage van 40% en voor zelfstandigen geldt een aftrekpost van € 15.551 per kalenderjaar. Ben je starter en zelfstandig? Dan geldt er zelfs een extra aftrekpost van € 7.781. Voorwaarde hiervoor is dat een zelfstandige minimaal 500 uur per jaar aan S&O besteedt.

 

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

De WBSO-subsidie kan in principe worden ingezet voor allerlei type innovatieve projecten. In de wettekst van de regeling worden de volgende 3 categorieën genoemd:

  • Ontwikkelingsprojecten - de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten en fysieke productieprocessen
  • Ontwikkeling van nieuwe of verbeterde programmatuur (WBSO ICT)
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO)

Hoeveel geld stelt de overheid beschikbaar?

Het budget voor dit jaar is € 1,281 miljard. Per aanvrager varieert de subsidie van enkele duizenden tot soms tonnen subsidies. Gemiddeld ontvangen bedrijven enkele tienduizenden euro's aan vergoeding voor gemaakte (loon)kosten tijdens innovatieve projecten.

Wil je WBSO-subsidie voor jouw bedrijf aanvragen?

Dan kun je daarvoor terecht bij de overheidsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie vraag je altijd voorafgaand aan een project aan. Jouw aanvraag bevat onder meer een projectomschrijving en een inschatting van de uren en kosten die gemaakt gaan worden. WBSO indienen kan digitaal.

Wanneer de aanvraag WBSO is goedgekeurd en je de subsidie krijgt toegezegd, moet je de uren en kosten bijhouden om uiteindelijk aan de RVO aan te kunnen tonen dat je subsidie terecht hebt ontvangen. De RVO voert periodiek controles uit om te kijken hoe het project verloopt en of de projectadministratie in orde is.

Wanneer aanvragen?

Vanaf dit jaar mogen bedrijven vier keer per jaar WBSO aanvragen indienen. Voor zelfstandigen geldt geen maximum. Je moet er rekening mee houden dat je de subsidie voorafgaand aan je S&O-project aanvraagt. Op dit moment is de voorwaarde dat je dit uiterlijk 1 maand voor de start van je activiteiten doet.

Hulp nodig bij jouw subsidieaanvraag?

Heb je vragen over WBSO-subsidie of denk je hulp nodig te hebben bij het schrijven van jouw WBSO aanvraag of het inrichten van een projectadministratie? Wij kunnen je daar bij helpen!

Hoe kan Vindsubsidies jou helpen?

Subsidieadviesbureau Vindsubsidies verbindt al meer dan 25 jaar innovatieve en duurzame bedrijven met subsidies en financieringen. Dus ook met de WBSO-regeling hebben wij jarenlange ervaring. Daarbij nemen wij onze klanten de administratieve werkzaamheden en financiële verantwoording uit handen. En zijn wij contactpersoon voor de RVO.

Onze dienstverlening op een rij:

  • Beoordelen of jouw project in aanmerking komt voor een subsidie
  • De subsidieaanvraag schrijven (of reviewen) en indienen bij de RVO
  • Als contactpersoon optreden richting de RVO
  • Ondersteuning bij het inrichten van de projectadministratie via de online tool GrantManager
  • Je voorbereiden op RVO-controles of er zelfs bij aanwezig zijn
  • Het verzorgen van de financiële tussenrapportages en eindverantwoording
  • Je krijgt een vaste consultant die jouw bedrijf en medewerkers begeleid


Review op je aanvraag

Heb je zelf al een aanvraag geschreven maar wil je door een specialist laten checken of deze in orde is? Ook dat is mogelijk. Vindsubsidies kan een review uitvoeren op je lopende aanvraag.

Hulp bij het beantwoorden van een WBSO-vragenbrief

Heb je een vragenbrief ontvangen van de RVO over je ingediende aanvraag? Wij spreken de taal van de overheid en kunnen je ondersteunen bij het tijdig beantwoorden van de vragen, zodat jij alsnog een positieve beschikking ontvangt.

De regeling in combinatie met andere subsidies

Terwijl je veel subsidies niet in combinatie met elkaar mag aanvragen, gelden er voor de WBSO subsidie andere regels. Deze subsidieregeling mag wel in combinatie met andere subsidies worden aangevraagd, bijvoorbeeld de Innovatiebox, fiscale regelingen voor energiebesparingen, de topsectorsubsidie MIT voor haalbaarheidsprojecten en R&D Samenwerkingsprojecten en Europese subsidies. Onze specialisten kunnen je adviseren hoe je optimaal gebruik kun maken van meerdere regelingen.

Wat betaal je aan Vindsubsidies wanneer wij kunnen helpen?

Vindsubsidies werkt zowel op basis van uren x tarief als op basis van no cure, no pay. Dit laatste betekent dat je ons pas betaalt wanneer je ook zelf subsidie hebt ontvangen. Hiervoor geldt een fee, neem contact met ons op wanneer je wilt weten hoe hoog deze is.

Een team met subsidiespecialisten staat voor je klaar

Referenties

Ict Group Referentie
Ondernemers

ICT Group - WBSO

ICT Group bestaat uit een aantal losse bedrijven waaronder ICT Netherlands, Intraffic en OrangeNXT.

Koebrugge Metaal Bewerking Wbso
Ondernemers

Koebrugge Metaal Bewerking - WBSO

Koebrugge bespaart met WBSO voor machines in het R&D-proces meer dan een ton op investeringskosten.

Peutz Innovatie Subsidie
Ondernemers

De Peutz Groep - MIT Haalbaarheid

Peutz ontving MIT Haalbaarheid subsidie voor ingenieus meetsysteem onderwatergeluid

Topic Healthcare Solutions
Ondernemers

TOPIC Healthcare Solutions - WBSO

TOPIC Healthcare Solutions ontwikkelt technologische oplossingen voor de medische wereld.

Van Keulen Interieurbouw
Ondernemers

Van Keulen Interieurbouw - WBSO, EIA

Subsidies om vooruitgang, duurzaamheid en innovatie binnen alle afdelingen te ondersteunen.

Voeten Centrum Wender Vindsubsidies
Ondernemers

Voetencentrum Wender - EFRO

Penvoerder Voetencentrum Ed Wender. In consortium met Universiteit Twente, Saxion.

Anderen bekeken ook:

Innovatiebox Belastingvoordeel
Ondernemers

Innovatiebox

Draag met de Innovatiebox geen 20-25% Vennootschapsbelasting af, maar slechts 5%!

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren
Ondernemers

MIT

Tientallen miljoenen aan MIT-subsidie beschikbaar voor innovatie en samenwerking.