WBSO subsidie: Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk

Maak net als ruim 20.000 andere bedrijven gebruik van de WBSO voor een vergoeding van R&D-projecten

Start je een R&D-project? Verlaag dan de kosten met de Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO). Er is jaarlijks ruim een miljard beschikbaar voor innovatieve ondernemers. 

Wat is WBSO subsidie?

WBSO staat voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en vergoedt een deel van de kosten van S&O-projecten. De overheid beloont hiermee ondernemers die zich bezighouden met innovatie en daarmee een financieel risico nemen. S&O is afgeleid van het Engelse R&D.

Via de subsidie mogen ondernemers die bezig zijn met de ontwikkeling of verbetering van een product, dienst of proces 32%  van loonkosten en materiaalkosten aftrekken van de loon- of inkomstenbelasting. Onder materiaalkosten vallen onder meer: kosten voor prototype, proefopstellingen, machines of laboratoria.

De regeling bestaat al sinds 1994, en elk jaar maken ruim 22.000 ondernemers gebruik van deze subsidie.

Wat levert de WBSO op?

In de praktijk levert het benutten van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk voor innovatieve projecten een bedrijf al snel duizenden tot tienduizenden euro’s op. En een fulltime R&D-medewerker kan zelfs ruim € 27.000 subsidie opleveren per jaar.

Wanneer kom je voor WBSO subsidie in aanmerking?

Alle Nederlandse bedrijven die zich bezig houden met innoveren, vernieuwen en ontwikkelen kunnen deze subsidie aanvragen. Daarbij behoren dus de volgende categorieën bedrijven: starters, zzp’ers, mkb-bedrijven en multinationals.

Extra voordeel voor starters en zelfstandigen

Starters worden binnen de regeling extra beloont met een speciale startersaftrekpercentage van 40% en voor zelfstandigen geldt een aftrekpost van € 12.775 per kalenderjaar. Ben je starter en zelfstandig? Dan is de aftrekpost zelfs deze aftrekpost zelfs € 19.146. Voorwaarde hiervoor is dat een zelfstandige minimaal 500 uur per jaar aan S&O besteedt.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

De WBSO subsidie kan in principe worden ingezet voor allerlei type innovatieve projecten. In de wettekst van de regeling worden de volgende 3 categorieën genoemd:

  • Ontwikkelingsprojecten - de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten en fysieke productieprocessen
  • Ontwikkeling van nieuwe of verbeterde programmatuur (WBSO ICT)
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO)

Hoeveel geld stelt de overheid beschikbaar?

Het budget voor dit jaar is € 1,281 miljard. Per aanvrager varieert de subsidie van enkele duizenden tot soms tonnen subsidies. Gemiddeld ontvangen bedrijven enkele tienduizenden euro's aan vergoeding voor gemaakte (loon)kosten tijdens innovatieve projecten.

Wil je WBSO subsidie voor jouw bedrijf aanvragen?

Dan kun je daarvoor terecht bij de overheidsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie vraag je altijd voorafgaand aan een project aan. Jouw aanvraag bevat onder meer een projectomschrijving en een inschatting van de uren en kosten die gemaakt gaan worden. Indienen kan digitaal.

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd en je de subsidie krijgt toegezegd, moet je de uren en kosten bijhouden om uiteindelijk aan de RVO aan te kunnen tonen dat je subsidie terecht hebt ontvangen. De RVO voert periodiek controles uit om te kijken hoe het project verloopt en of de projectadministratie in orde is.

Wanneer aanvragen?

Vanaf dit jaar mogen bedrijven vier keer per jaar WBSO aanvragen indienen. Voor zelfstandigen geldt geen maximum. Je moet er rekening mee houden dat je de subsidie voorafgaand aan je S&O-project aanvraagt. Op dit moment is de voorwaarde dat je dit uiterlijk 1 maand voor de start van je activiteiten doet.

Hulp nodig bij jouw subsidieaanvraag?

Heb je vragen over WBSO subsidie of denk je hulp nodig te hebben bij het schrijven van jouw aanvraag of het inrichten van een projectadministratie? Wij kunnen je daar bij helpen!

Hoe kan Vindsubsidies jou helpen?

Subsidieadviesbureau Vindsubsidies verbindt al meer dan 20 jaar innovatieve en duurzame bedrijven met subsidies en financieringen. Dus ook met de WBSO-regeling hebben wij jarenlange ervaring. Daarbij nemen wij onze klanten de administratieve werkzaamheden en financiële verantwoording uit handen. En zijn wij contactpersoon voor de RVO.

Onze dienstverlening op een rij:

  • Beoordelen of jouw project in aanmerking komt voor een subsidie
  • De subsidieaanvraag schrijven (of reviewen) en indienen bij de RVO
  • Als contactpersoon optreden richting de RVO
  • Ondersteuning bij het inrichten van de projectadministratie via de online tool GrantManager
  • Je voorbereiden op RVO-controles of er zelfs bij aanwezig zijn
  • Het verzorgen van de financiële tussenrapportages en eindverantwoording
  • Je krijgt een vaste consultant die jouw bedrijf en medewerkers begeleid


Review op je aanvraag

Heb je zelf al een aanvraag geschreven maar wil je door een specialist laten checken of deze in orde is? Ook dat is mogelijk. Vindsubsidies kan een review uitvoeren op je lopende aanvraag.

Hulp bij het beantwoorden van een WBSO-vragenbrief

Heb je een vragenbrief ontvangen van de RVO over je ingediende aanvraag? Wij spreken de taal van de overheid en kunnen je ondersteunen bij het tijdig beantwoorden van de vragen, zodat jij alsnog een positieve beschikking ontvangt.

De regeling in combinatie met andere subsidies

Terwijl je veel subsidies niet in combinatie met elkaar mag aanvragen, gelden er voor de WBSO subsidie andere regels. Deze subsidieregeling mag wel in combinatie met andere subsidies worden aangevraagd, bijvoorbeeld de Innovatiebox, fiscale regelingen voor energiebesparingen, de topsectorsubsidie MIT voor haalbaarheidsprojecten en R&D Samenwerkingsprojecten en Europese subsidies. Onze specialisten kunnen je adviseren hoe je optimaal gebruik kun maken van meerdere regelingen.

 

 

Meer weten over de WBSO aanvragen?


Wat betaal je aan Vindsubsidies wanneer wij kunnen helpen?

Vindsubsidies werkt zowel op basis van uren x tarief als op basis van no cure, no pay. Dit laatste betekent dat je ons pas betaalt wanneer je ook zelf subsidie hebt ontvangen. Hiervoor geldt een fee, neem contact met ons op wanneer je wilt weten hoe hoog deze is.


WBSO Consultant

Consultant Job Heitkamp helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

Anderen bekeken ook:

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij