Fases Horizon 2020 SME Instrument

Meerjarige werkprogramma’s 

Het programma zal in de praktijk worden gebracht door middel van meerjarige werkprogramma's die betrekking hebben op een of meer van de 5 actiegebieden. De lidstaten en zo nodig de particuliere sector zullen mee zorgen voor de financiering. Het medefinancieringspercentage wordt in de werkprogramma's vastgelegd. In deze werkprogramma's worden ook de criteria bepaald om in aanmerking te komen voor subsidies in het kader van Digital Europe. Deze subsidies kunnen oplopen tot 100% van de subsidiabele kosten. 

Budget Digitaal Europa

Het programma loopt van 2021 tot en met 2027 (periode van het meerjarig financieel kader (MFK)) en beschikt over een totale begroting van € 7588 miljoen.

Hoe werkt Digital Europe?

Een netwerk van Europese digitale-innovatiehubs zal bedrijven en overheden toegang bieden tot technologische expertise. Deze hubs vormen een connectie voor de sectoren, bedrijven en overheden die nieuwe technologische oplossingen vragen en de ondernemingen die marktrijpe oplossingen aanbieden.  

Een team van specialisten staat voor je klaar

Anderen bekeken ook:

Horizon 2020 Subsidie
Ondernemers
Overheid
Onderzoek

Horizon Europe

Hét kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa met een omvang van € 95 miljard.

UIA Subsidie Duurzame Stedelijke Ontwikkeling
Overheid

UIA

Honderden miljoenen voor Duurzame stedelijke ontwikkeling met de UIA.