Horizon 2020

Je bent op zoek naar meer informatie over Horizon 2020, hét Europese kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa met een totale omvang van bijna € 80 miljard.

Wat is Horizon 2020?

Horizon 2020 stimuleert projecten die bijdragen aan innovatie en een sterke (kennis)economie. Daarnaast zijn er miljarden beschikbaar voor grote maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen, zoals op het gebied van klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie. Horizon 2020 kent een groot aantal separate subsidieprogramma’s en calls (openstellingen). 2020 is het laatste jaar van dit kaderprogramma. Vanaf volgend jaar vragen we Europese subsidie aan vanuit het volgende kaderprogramma: Horizon Europe 2021-2027.

Wie kan subsidie vanuit Horizon 2020 aanvragen?

Elke type organisatie kan Horizon 2020 aanvragen, wanneer deze actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband. Ook individuele onderzoekers kunnen een beroep doen op een Horizon 2020 subsidie. Voor mkb-ondernemers kent Horizon 2020 een specifiek toegankelijk programma: het SME Instrument (vanaf dit jaar EIC Accelerator).

Voor projecten rond welke thema's biedt Horizon 2020 subsidie?

De subsidieregelingen van Horizon 2020 vloeien voort uit de opgestelde werkprogramma’s. Deze werkprogramma’s behoren toe aan drie hoofddoelstellingen van het Horizon-programma: de flagships. Per flagship hebben we ook de thema’s benoemd waarvoor Europese subsidie beschikbaar is.

Excellente wetenschap - doelstellingen:

 • Europese Onderzoeksraad
 • Toekomstige en opkomende technologieën
 • Marie Skłodowska-Curie-acties
 • Onderzoeksinfrastructuren

Industrieel leiderschap - doelstellingen:

 • Leiderschap op het gebied van industriële sleuteltechnologieën
 • Toegang tot risicofinanciering
 • Innovatie bij KMO's

Maatschappelijke uitdagingen - doelstellingen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn
 • Voedselzekerheid, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem onderzoek en onderzoek inzake binnenwateren en de bio-economie
 • Veilige, schone en efficiënte energie
 • Slim, groen en geïntegreerd vervoer
 • Klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen
 • Europa in een veranderende wereld: inclusieve, innovatieve en reflexieve samenlevingen
 • Een veilige samenleving - De vrijheid en veiligheid van Europa en haar burgers beschermen

Wat levert een subsidie vanuit Horizon 2020 op?

De subsidiebijdragen lopen uiteen en zijn per openstelling en programma verschillend. Wel zijn de bijdragen over het algemeen hoog, soms zelfs tot 80% of 100% van de subsidiabele kosten. In de praktijk kan het gaan om bedragen van enkele tonnen tot zelfs miljoenen euro’s.

Wanneer kun je Horizon 2020 subsidie aanvragen?

Subsidieprogramma’s en openstellingen vind je op de site van de Europese Commissie.

Waar kan een Europese subsidie worden aangevraagd?

Europese subsidies worden aangevraagd bij de Europese Commissie in Brussel.

Voorwaarden van een Horizon 2020 subsidie

Wanneer je ervoor kiest een subsidie aan te vragen vanuit een van de calls van Horizon 2020, moet je aan veel voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een gedetailleerde projectomschrijving (in het Engels), internationale samenwerkingspartners en het aanleveren van een financiële en juridische onderbouwing die tot in de finesses klopt. De exacte voorwaarden van Horizon 2020 subsidies worden in de calls en werkprogramma's  gepubliceerd.

Vanaf 2021 Europese subsidie aanvragen? Horizon Europe

Horizon Europe is het negende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie dat Horizon 2020 opvolgt. De voorbereidingen voor Horizon Europe 2021-2027 zijn in volle gang. Ook dit programma richt zich op wetenschap, innovatie en maatschappelijke uitdagingen. In de loop van dit jaar en verder vanaf 2021 worden de nieuwe werkprogramma’s en aanvraagtijdvakken bekend gemaakt. Vindsubsidies volgt dit nieuws op de voet en zal met regelmaat berichten plaatsen op de website en in de database Vindsubsidies.nl.

Horizon 2020 subsidie en het mkb

Horizon 2020 is de afgelopen jaren beter toegankelijk geworden voor het mkb. Zo is er onder meer een speciaal Mkb Instrument (Horizon 2020 SME fase 1 en Horizon 2020 SME fase 2), dat een stuk laagdrempeliger is dan de meeste andere Horizon-subsidies. Het SME Instrument is vanaf begin dit jaar onder gebracht in de nieuwe subsidie EIC Accelerator.

Hoe kan Vindsubsidies helpen bij het aanvragen van een Horizon 2020 subsidie?

Een Europese subsidie aanvragen is geen eenvoudige opgave. Er komt een heleboel bij kijken. De voorwaarden zijn streng, je moet veel project- en juridische informatie opleveren en in de meeste gevallen samenwerken met meerdere internationale partners. Europese aanvragen zijn meestal complete boekwerken, die in het Engels moeten worden aangeboden aan de Europese Commissie. Tegenover al dit werk staan ook hoge subsidiebijdragen. En dat maakt Europese subsidies toch aantrekkelijk voor overheden en bedrijven. Het financiert grote projecten en internationale doorbraken. Wij helpen door een of meerdere adviseurs aan te bieden met specifieke ervaring op het gebied van Europese subsidies, die ervoor kunnen zorgen dat jouw Europese traject soepel verloopt. Zij kunnen de kans op een positieve beschikking enorm vergroten en begeleiden je tijdens alle project- en managementfases.

Speciaal team met EU consultants die kunnen helpen bij Horizon 2020 subsidies

Vindsubsidies heeft een speciaal team met ervaren hoogopgeleide subsidieadviseurs die thuis zijn in het Europese subsidielandschap. Zij kennen het klappen van de zweep en beschikken over specifieke kennis van bepaalde vakgebieden waaronder energie, life sciences & health, IT, transport, hightech, circulaire economie en regionale ontwikkeling. Bovendien beschikken zij over een internationaal netwerk, waaronder ook buitenlandse kennisinstellingen. Hierdoor kunnen zij ook optimaal ondersteunen bij het opzetten en invullen van internationale consortia. Praktisch, want de meeste Europese subsidieprogramma’s verplichten internationale samenwerking. Tussen bedrijven, maar ook met decentrale overheden en kennisinstituten waaronder onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Onze EU-adviseurs ondersteunen onder meer bij:

 • Het beoordelen of het project past binnen een Europees subsidieprogramma
 • Het voorbereiden en aanvragen van de Horizon 2020 subsidie
 • Het inrichten van de projectadministratie volgens de laatste Europese wet- en regelgeving
 • Het opzetten en juridisch vaststellen van het internationale projectconsortium
 • Projectmanagement
 • Controles van de EC
 • De tussentijdse financiële verantwoording
 • De eindrapportage

De kosten van onze dienstverlening op het gebied van Europese subsidies

De kosten van onze dienstverlening zijn geheel afhankelijk van het type werkzaamheden dat wij uitvoeren en in welke fase van het internationale project onze adviseurs instappen. Wij hebben hiervoor een transparant model ontwikkeld waardoor je nooit voor verrassingen komt te staan. Wanneer je contact met ons opneemt, vertellen we je graag meer hierover.

 

Meer weten over de Horizon 2020 en het aanvragen van een Europese subsidie?

Vul onderstaand formulier in en wij zorgen dat een ervaren adviseur op het gebied van Europese subsidies contact opneemt.


horizon2020

Horizon 2020 Consultant Marnix Smit helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

Anderen bekeken ook:

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij