Horizon 2020

Verlegt het miljardenprogramma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie in de EU ook jouw grenzen?

Horizon 2020 is hét Europese subsidie programma voor Onderzoek en Innovatie in Europa met een totale omvang van ruim 70 miljard euro. Het programma biedt kansen voor organisaties die actief zijn in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

Nederland heeft tot nu toe ruim € 3 miljard ontvangen van de € 39,7 miljard die de Europese Commissie in het kader van het programma Horizon 2020 heeft toegekend. Hiermee staat Nederland binnen Europa op de zesde plaats. De komende twee jaar is er nog € 35 miljard te verdelen vanuit Horizon. Kom jouw project in aanmerking?

Miljarden beschikbaar

Horizon 2020 stimuleert projecten die bijdragen aan innovatie en een sterke (kennis)economie. Daarnaast zijn er miljarden beschikbaar voor grote maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen, als op het gebied van klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Horizon 2020 meer en meer toegankelijk geworden voor het mkb

Subsidie is beschikbaar voor iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Internationale samenwerking en kennisdeling is daarbij een ‘must’. Per programma en subsidiecall wordt aangegeven voor wie het EU-geld bestemd is: bedrijven, overheden en/ of kennisinstituten. In veel gevallen gaat de voorkeur uit naar internationale consortia waarin zowel bedrijven als kennispartners zijn vertegenwoordigd. Het programma is de afgelopen jaren meer en meer toegankelijk geworden voor het mkb. Zo is er onder meer een speciaal Mkb Instrument, dat een stuk laagdrempeliger is dan de meeste andere Horizon-subsidies.

Lange adem, grote beloning

Het aanvragen van een Horizon-subsidie is aantrekkelijk omdat het in de meeste gevallen om grote subsidiebedragen gaat. Niet zelden om miljoenen per project. Juist omdat het om hoge bedragen gaat, ligt de lat heel hoog. Je aanvraag moet aan veel voorwaarden voldoen en je moet lang van tevoren de subsidie al aanvragen. Want het toekennen van een EU-subsidie neemt vaak meer dan een half jaar of een jaar in beslag. Bovendien moet de aanvraag in het Engels en juridisch en financieel tot in de finesses kloppen. Dat kan een hele uitdaging zijn wanneer je met meerdere partners, uit verschillende landen, samenwerkt.

Meer weten over de Horizon 2020?

Vul onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door één van onze medewerkers.


horizon2020

Horizon 2020 Consultant Marnix Smit helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

Anderen bekeken ook:

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij