Voorwaarden WBSO Regeling

De voorwaarden van de WBSO regeling

Je kunt WBSO regeling aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO).

De kosten die binnen de WBSO regeling voor een deel in aanmerking komen voor subsidie zijn:

  • kosten (uren) die worden besteed aan S&O-werkzaamheden
  • materiaalkosten en uitgaven die worden gemaakt binnen het eigen S&O-project
Wat Levert WBSO Op

Wat levert de WBSO op?

Via de WBSO regeling mogen ondernemers die bezig zijn met de ontwikkeling of verbetering van een product, dienst of proces 32% van loonkosten en materiaalkosten aftrekken van de loon- of inkomstenbelasting. Onder materiaalkosten vallen onder meer: kosten voor prototype, proefopstellingen, machines of laboratoria.

Voor starters geldt een verhoogd aftrekpercentage van 40% en voor zelfstandigen geldt een aftrekpost van € 13.360  per kalenderjaar. Ben je starter en zelfstandig? Dan is de aftrekpost zelfs deze aftrekpost zelfs € 20.044. Voorwaarde hiervoor is dat een zelfstandige minimaal 500 uur per jaar aan S&O besteedt.

Meer weten over wat de WBSO regeling jou oplevert?

Een consult van slechts een uur is vaak voldoende om jou inzicht te geven in hoeveel WBSO subsidie jij kan ontvangen.

Subsidies Adviesbureau Vindsubsidies

Wat betaal je aan Vindsubsidies wanneer wij kunnen helpen?

Vindsubsidies werkt zowel op basis van uren x tarief als op basis van no cure, no pay. Dit laatste betekent dat je ons pas betaalt wanneer je ook zelf subsidie hebt ontvangen. Hiervoor geldt een fee, neem contact met ons op wanneer je wilt weten hoe hoog deze is.