Het sectorteam Chemie

Het sectorteam Chemie helpt ondernemingen, overheden en kennisinstellingen om grenzen te verleggen. Het team bestaat uit subsidieconsultants die uitgebreide ervaring hebben opgedaan in academische posities, bij de overheid en in consultancy. Hun expertise omvat alle relevante subsidieprogramma’s in dit domein en wordt gecombineerd met kennis van beleid en ontwikkelingen op het gebied van chemie.

Chemie2expertisesubsidies

Duurzaam aanbod en gebruik van grondstoffen

De topsector Chemie biedt ook ondersteuning in de energietransitie. Hoofdlijnen zijn nieuwe manieren van waterzuivering, meting en monitoring van duurzame huizen en huishouding en het opwekken van duurzame energie uit wind, zon en getijden.

Transportmiddelen moeten schoner en stiller worden. De chemie draagt bij aan de oplossingen die dit moeten bewerkstelligen. Bijvoorbeeld op het gebied van toepassingen in alle modaliteiten van vervoer, efficiënte, energie- en grondstofzuinige productieprocessen en lichte materialen voor de luchtvaart. Daarnaast richt de sector zich op een duurzaam aanbod en gebruik van grondstoffen.

VERHAAL UIT DE PRAKTIJK

Enkele voorbeeldprojecten

Taking a leading role in the development of large-scale CO2 utilization

Taking a leading role in the development of large-scale CO2 utilization

Province of Overijssel

Project Interreg INDU-ZERO for innovative factory

Municipality of Zaanstad

Municipality of Zaanstad and cooperation partners receive a subsidy for the Interreg project.

Interessante regelingen

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren
Entrepreneurs

MIT

Tens of millions in MIT grants available for innovation and collaboration.

Horizon 2020 SME Aanvraag
Entrepreneurs
Government

Horizon 2020

The framework program for Research and Innovation in Europe with a size of almost € 80 billion.