Startinalmelo Partners Provincieoverijssel

Provincie Overijssel werkt samen met partners uit zes landen aan een innovatieve fabriek voor renovatiepakketten voor duurzame woningen

De Provincie Overijssel werkt in een internationaal consortium in het project Interreg INDU-ZERO aan een innovatieve fabriek die renovatiepakketten ontwikkelt voor woningen.

De renovatiepakketten bevatten slimme oplossingen die zelf energie produceren en het wooncomfort verhogen. Denk hierbij aan zonnepanelen, warmtepompen en ventilatie.

Project INDU ZERO

Klimaatakkoord Parijs

Project INDU-ZERO

Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten er tot 2050 miljoenen huizen in Europa worden verduurzaamd. Met de huidige technieken gaat dat proces te langzaam en is het te duur.

Daarom is er het project INDU-ZERO vanuit een Europees Project, Interreg NSR, opgestart, dat het verduurzamen van de woningen wil industrialiseren. 

Indu Zero

Ontwerp voor een innovatieve fabriek

De Provincie Overijssel voert het project uit samen met partners uit zes landen:

  • Nederland
  • België
  • Duitsland
  • Het Verenigd Koninkrijk
  • Zweden
  • Noorwegen

Het project draait om het ontwerp voor een innovatieve fabriek, die na afloop van het project in de verschillende Europese landen wordt gebouwd. De productie van de renovatiepakketten voor duurzame woningen, krijgt daarmee een enorme impuls en de kosten per huis gaan aanzienlijk naar beneden.

Dit project gaat een aanzienlijke bijdrage leveren bij het uitvoeren van het Nederlandse klimaatakkoord.

Header

Projectmanagement

De rol van Vindsubsidies

Vindsubsidies voert voor de Provincie Overijssel gedurende de projectperiode 2018 - 2021 het projectmanagement uit.

Bezig met innovatieve projecten rond verduurzaming en energietransitie?

Onze specialisten denken graag mee over mogelijke Europese financiering en deelname aan bestaande of nieuw te vormen consortia.

Houd spam tegen