ESF aangepast: centrumgemeenten in aanmerking voor ruim €220 miljoen REACT-EU middelen

esf-plus.jpg

€ 220 miljoen beschikbaar vanuit REACT-EU

Subsidie voor projecten kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Eindelijk is bekend hoe de extra ESF-subsidieronde voor arbeidsmarktprojecten van gemeenten eruit gaat zien. Vanuit REACT-EU wordt ruim €220 miljoen beschikbaar gesteld om de werkgelegenheids- en sociale effecten van de COVID-19-crisis aan te pakken door de steun te richten op het aan het werk helpen en aan het werk houden van kwetsbare werkenden en werkzoekenden. De regeling wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het lopende ESF programma 2014–2020.

Centrumgemeenten en arbeidsmarktregio’s kunnen vanaf 26 april tot en met 25 juni subsidie aanvragen voor de volgende 4 onderdelen:

  1. de begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden en werkzoekenden (waaronder ook ZZP’ers) in de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland (regio-aanvraag gemeenten)
  2. de begeleiding en opleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken (regio-aanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs)
  3. de begeleiding en opleiding van mensen die in een justitiële inrichting verblijven;
  4. de bij- en omscholing van werk naar werk voor kwetsbare werkenden en werkenden die willen overstappen naar werk in een krapteberoep al dan niet in een andere sector

Centrumgemeenten kunnen twee verschillende soorten aanvragen indienen: de regio-aanvraag gemeenten en de regio-aanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Hoogte subsidiebijdrage
Voor de projecten gericht op bij- en omscholing voor kwetsbare groepen geldt een hoger subsidiepercentage van 75% (normaal is het percentage 50%).

Hulp nodig bij de ESF-subsidieaanvraag?
Neem vandaag nog contact op met onze ESF-specialisten voor meer informatie of het opstellen van een ESF-aanvraag.

Ook hebben wij onlangs een whitepaper gepubliceerd met daarin onder meer informatie en tips voor de aankomende REACT-EU ESF-ronde.

Project

Buybay Header
Overheid
Ondernemers

Gemeente Alkmaar - Horizon 2020 IA Smart Cities and Communities Municipalityr

Slimme steden geven vorm aan hun toekomst door toonaangevend te zijn

Gepubliceerd op 23-04-2021

Meer weten? Klik op een van de gerelateerde onderwerpen

ESF