Je hebt interesse in subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hier kun je lezen voor welk type projecten het ESF subsidies beschikbaar stelt en wie daarvoor een aanvraag kan indienen.

Wat is ESF?

Het ESF behoort tot de Europese structuur- en investeringsfondsen 2014-2020.

Met het Europees Sociaal Fonds (ESF) levert de EU een bijdrage aan de versterking van de economische en sociale samenhang door verbetering van de werkgelegenheids- en arbeidskansen, en door bevordering van een hoog werkgelegenheidsniveau en meer en betere banen.

De subsidieprogramma’s die vanuit dit soort structuurfondsen beschikbaar worden gesteld, verlopen via de operationele programma’s die de verschillende EU-lidstaten opstellen op basis van hun nationale strategische kaders. Ook Nederland kent een aantal ESF-subsidieprogramma’s, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, sociale inclusie, onderwijs en scholing en het bestrijden van armoede.

Voor welke thema's en projecten kan ESF subsidie worden aangevraagd?

 • Bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit (onder meer duurzame inzetbaarheid).
 • Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en discriminatie.
 • Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven lang leren.
 • Vergroting van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden en doelmatig openbaar bestuur.

Wat levert een subsidie vanuit het ESF op?

De maximale medefinancieringspercentages variëren van 50% tot 85% van de subsidiabele kosten. In de praktijk kan het hierbij gaan om subsidiebedragen van enkele duizenden tot honderdduizenden euro's.

Hoeveel geld is er beschikbaar voor ESF subsidies?

Voor de periode 2014-2020 is € 80,3 miljard beschikbaar. Het totale budget is verdeeld over de verschillende EU-lidstaten en nationale operationele programma’s.

Waar kan ESF subsidie worden aangevraagd?

In Nederland vraag je ESF-subsidie aan bij het Agentschap SZW. Je vraagt dan gericht subsidie aan voor een actuele openstelling zoals ESF Actieve Inclusie of ESF Duurzame Inzetbaarheid.

Wanneer komt een investering of project in aanmerking voor ESF subsidie?

Een project kan voor subsidie vanuit een ESF-programma in aanmerking komen wanneer het binnen één van de thema’s past en aan de voorwaarden voldoet die bij de betreffende openstelling horen. Deze voorwaarden hebben over het algemeen betrekking op de aard van het project, de aanvragende partij, de gestelde doelstellingen, de looptijd en de wijze van verantwoording.

Wanneer kun je ESF aanvragen?

Je kunt een ESF aanvraag indienen binnen de vooraf bekendgemaakte tijdvakken. Sommige programma’s kennen één openstelling per jaar, andere stellen meerdere aanvraagmomenten beschikbaar. Deze aanvraagtijdvakken worden ruim van te voren bekendgemaakt.

In 2020 is ESF aanvragen niet mogelijk?

Op dit moment is het niet mogelijk ESF-subsidie aan te vragen. Het fonds is gesloten in afwachting van het nieuwe Europese kaderprogramma 2021-2027. Het is al wel zeker dat het ESF terugkeert in het nieuwe programma onder de naam ESF+. De focus van ESF+ komt te liggen op de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om langjarige trajecten te ondersteunen. Over de budgetten is nog niets bekend gemaakt, uiteraard houdt Vindsubsidies al het nieuws over de nieuwe ESF-programma’s in de gaten. Belangrijke zaken worden via deze website gepubliceerd.

ESF administratie en verantwoording

Voor het uitvoeren van ESF-trajecten binnen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden is het nodig dat een uitvoerige projectadministratie wordt bijgehouden. Deze zien aanvragers vaak als complex en tijdrovend. Het is echter wel belangrijk dat deze administratie klopt en volgens de meest actuele subsidieregelgeving is ingericht, want de subsidieverstrekker controleert streng op de financiële verantwoording. Het niet voor elkaar hebben van de administratie kan leiden tot subsidieverlies of zelfs een boete.

Hoe kan Vindsubsidies helpen?

Subsidieadviesbureau Vindsubsidies heeft +20 jaar ervaring met het aanvragen van de subsidies. Wij beschikken over ESF-specialisten met jarenlange ervaring op het gebied van ESF-subsidie aanvragen en uitvoeren. Onze overheidsconsultants werken als ESF-programmamanager voor provincies, gemeenten en arbeidsmarktregio’s.

Wij kunnen ondersteunen bij:

 • Het beoordelen of het project van jouw organisatie ESF-proof is.
 • Het aanvragen van een ESF subsidie.
 • Het inrichten van de ESF projectadministratie volgens de laatste wet- en regelgeving.
 • Het uitvoeren van het project en het bijhouden van de projectadministratie.
 • ESF Projectmanagement.
 • ESF Programmamanagement.
 • Controles van het Agentschap SZW.
 • De tussentijdse financiële verantwoording.
 • De eindrapportage.

De kosten van de ESF dienstverlening van Vindsubsidies

De kosten van onze dienstverlening zijn geheel afhankelijk van het type werkzaamheden dat wij uitvoeren. Vanzelfsprekend vertellen we je hier graag meer over.

Meer weten over het ESF en onze dienstverlening?

Vul onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door één van onze medewerkers.


 

ESF Consultant Marjolein Pistoor helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij