Thema's Europees Sociaal Fonds

Voor welke thema's en projecten kan ESF subsidie worden aangevraagd?

 • Bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit (onder meer duurzame inzetbaarheid).

 • Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en discriminatie.

 • Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven lang leren.

 • Vergroting van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden en doelmatig openbaar bestuur.
Subsidie ESF

Wat levert een subsidie vanuit het ESF op?

De maximale medefinancieringspercentages variëren van 50% tot 85% van de subsidiabele kosten. In de praktijk kan het hierbij gaan om subsidiebedragen van enkele duizenden tot honderdduizenden euro's.

Waar kan ESF subsidie worden aangevraagd?

In Nederland vraag je ESF-subsidie aan bij het Agentschap SZW. Je vraagt dan gericht subsidie aan voor een actuele openstelling zoals ESF Actieve Inclusie of ESF Duurzame Inzetbaarheid.

Wanneer komt een investering of project in aanmerking voor ESF subsidie?

Een project kan voor subsidie vanuit een ESF-programma in aanmerking komen wanneer het binnen één van de thema’s past en aan de voorwaarden voldoet die bij de betreffende openstelling horen. Deze voorwaarden hebben over het algemeen betrekking op de aard van het project, de aanvragende partij, de gestelde doelstellingen, de looptijd en de wijze van verantwoording.

Wanneer kun je ESF aanvragen?

Je kunt een ESF aanvraag indienen binnen de vooraf bekendgemaakte tijdvakken. Sommige programma’s kennen één openstelling per jaar, andere stellen meerdere aanvraagmomenten beschikbaar. Deze aanvraagtijdvakken worden ruim van te voren bekendgemaakt.

ESF administratie en verantwoording

Voor het uitvoeren van ESF-trajecten binnen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden is het nodig dat een uitvoerige projectadministratie wordt bijgehouden. Deze zien aanvragers vaak als complex en tijdrovend. Het is echter wel belangrijk dat deze administratie klopt en volgens de meest actuele subsidieregelgeving is ingericht, want de subsidieverstrekker controleert streng op de financiële verantwoording. Het niet voor elkaar hebben van de administratie kan leiden tot subsidieverlies of zelfs een boete.

Subsidies Adviesbureau Vindsubsidies

Hoe kan Vindsubsidies helpen?

Subsidieadviesbureau Vindsubsidies heeft +20 jaar ervaring met het aanvragen van de subsidies. Wij beschikken over ESF-specialisten met jarenlange ervaring op het gebied van ESF-subsidie aanvragen en uitvoeren. Onze overheidsconsultants werken als ESF-programmamanager voor provincies, gemeenten en arbeidsmarktregio’s.

Wij kunnen ondersteunen bij:

 • Het beoordelen of het project van jouw organisatie ESF-proof is.
 • Het aanvragen van een ESF subsidie.
 • Het inrichten van de ESF projectadministratie volgens de laatste wet- en regelgeving.
 • Het uitvoeren van het project en het bijhouden van de projectadministratie.
 • ESF Projectmanagement.
 • ESF Programmamanagement.
 • Controles van het Agentschap SZW.
 • De tussentijdse financiële verantwoording.
 • De eindrapportage.

De kosten van de ESF dienstverlening van Vindsubsidies

De kosten van onze dienstverlening zijn geheel afhankelijk van het type werkzaamheden dat wij uitvoeren. Vanzelfsprekend vertellen we je hier graag meer over.

Een team met subsidiespecialisten staat voor je klaar

Anderen bekeken ook:

Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling
Overheid
Ondernemers

EFRO

EFRO is bedoeld om de belangrijkste economische verschillen tussen regio’s te verminderen.

Human Capital Agenda
Overheid

Human Capital Agenda

Elke provincie wil het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verkleinen.