Met het Europees Sociaal Fonds (ESF) levert de Europese Unie een bijdrage aan de versterking van de economische en sociale samenhang.

Het ESF kent veel verschillende regelingen en programma's voor tal van projecten.

Programma’s rond tal van thema’s

Het ESF behoort tot de zogenaamde Structuur- en Investeringsfondsen voor de periode 2014-2020. De ondersteuning vanuit deze fondsen verloopt via operationele programma's die de EU-lidstaten opstellen in het kader van hun nationale strategische referentiekaders. Er zijn programma’s rond tal van thema’s zoals werkgelegenheid, sociale inclusie en bestrijding van armoede en discriminatie en onderwijs. De maximale medefinancieringspercentages variëren van 50% tot 85%.

Komt je ESF-project in aanmerking?

Het ESF kent vele programma’s en opstellingen, de doelgroepen zijn zeer divers. Dus zowel overheden, bedrijven, kennisinstellingen als samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen, zolang het project maar bijdraagt aan de juiste doelen binnen een Europese regio.

Aanvragen bij de EU of provincies?

Operationele programma's kunnen door de EU-lidstaten worden ingediend bij de Europese Commissie. Gemeente, bedrijven en samenwerkingsverbanden met projecten en plannen die passen binnen de doelstellingen van een programma kunnen aanvragen bij de organisatie het programma uitvoert. Dit kunnen landelijke agentschappen van ministeries zijn, maar ook provincies.

Meer weten over het ESF?

Vul onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door één van onze medewerkers.


 

esf

ESF Consultant Bea Middelbos helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij