Thema's Europees Sociaal Fonds

Wat levert de ESF+ subsidie op en waar/wanneer vraag je deze aan?

De maximale medefinancieringspercentages variëren van 50% tot 85% van de subsidiabele kosten. In de praktijk kan het hierbij gaan om subsidiebedragen van enkele duizenden tot honderdduizenden euro's.

In Nederland vraag je ESF+ subsidie aan bij Uitvoering van Beleid (UvB). Je vraagt dan gericht subsidie aan voor een actuele openstelling zoals ESF Actieve Inclusie of ESF Duurzame Inzetbaarheid. Je kunt de ESF+ subsidie aanvragen indienen binnen de vooraf bekendgemaakte tijdvakken. Het aanvragen van de ESF kan vanaf 3 april 2023 t/m 31 oktober 2023.

Subsidie ESF

Pro/VSO

Ook voor deze ESF+ subsidieperiode (2021-2027) wordt subsidie beschikbaar gesteld voor de integrale begeleiding van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (Pro) richting de arbeidsmarkt. De doelgroep wordt gedefinieerd als leerlingen die ingeschreven staan bij een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs dan wel Praktijkonderwijs. In deze programmeringsperiode ESF+ zal er gebruik worden gemaakt van een standaardprijs per leerling per schooljaar.

Een nevendoelstelling is hierbij de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie.

Aanvraagperiode en budget: De subsidie voor het eerste tijdvak kan voor de regioaanvraag leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs worden aangevraagd in de periode van 1 mei 2023 t/m 30 juni 2023.

Het totaal beschikbare budget voor het eerste tijdvak (schooljaar 2023-2024) bedraagt € 15 miljoen.

Whitepaper ESF Actieve Inclusie in de verlening

Lees in onze whitepaper ESF Actieve Inclusie in de verlening meer over het huidige en toekomstige ESF programma.

Subsidies Adviesbureau Vindsubsidies

Hoe kan Vindsubsidies helpen?

Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met het aanvragen van subsidies. Wij beschikken over specialisten met jarenlange ervaring op het gebied van ESF-subsidie aanvragen, uitvoeren en verantwoording. Onze overheidsconsultants werken als ESF-programmamanager voor provincies, gemeenten, arbeidsmarktregio’s en onderwijsinstellingen.

Wij ondersteunen bij:

  • Het beoordelen en adviseren of jouw project in aanmerking komt voor ESF.
  • Het aanvragen, inrichten, begeleiden en verantwoorden van ESF projecten.
  • Het inrichten van de ESF projectadministratie volgens de laatste wet- en regelgeving.
  • Het uitvoeren van het project en het bijhouden van de
  • Monitoring, communicatie en advisering conform verplichte periodieke rapportages en voortgang projectrealisatie.
  • ESF
  • Controles van Uitvoering van Beleid.
  • De tussentijdse financiële verantwoording.
  • De eindrapportage.

Een team van specialisten staat voor je klaar

Anderen bekeken ook:

Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling
Overheid
Ondernemers

EFRO

EFRO is bedoeld om de belangrijkste economische verschillen tussen regio’s te verminderen.

Human Capital Agenda
Overheid

Human Capital Agenda

Elke provincie wil het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verkleinen.