ESF aanvraag

Je bent van plan een ESF aanvraag in te dienen, wat moet je weten?

Is het haalbaar om een aanvraag in te dienen voor een subsidie vanuit een ESF programma?

Check eerst of je project past binnen een van de thema’s van het ESF (onder meer bevordering duurzame werkgelegenheid, scholing, opleiding en sociale inclusie) en of je aan de voorwaarden kunt voldoen. 

Waaraan moet jouw ESF aanvraag voldoen?

  • Aan de voorwaarden van het betreffende ESF programma waarvoor je subsidie aanvraagt.
  • De aanvraag moet compleet zijn: projectomschrijving, doelstellingen, financiële onderbouwing, verplichte onderliggende stukken (o.a. offertes en contracten) eventueel een toelichting op hoe je de resultaten gaat administreren, monitoren en meten.
  • De aanvraag moet zijn ingediend binnen het geldende aanvraagtijdvak.

Waar kan een ESF aanvraag worden ingediend?

In Nederland kunnen ESF-aanvragen worden ingediend bij het Agentschap SZW.

Lees meer over het ESF.

 

Hulp nodig bij jouw ESF aanvraag?

Wanneer je hulp nodig hebt bij het schrijven en/of indienen van een ESF aanvraag kun je contact opnemen met Vindsubsidies. Wij brengen je dan in contact met een ESF-adviseur die gaat bekijken of jouw aanvraag kansrijk is en op welke punten wij kunnen ondersteunen. Uiteraard bepaal je zelf of en tijdens welke fases van het ESF-project je onze hulp nodig hebt.


 

ESF Consultant Marjolein Pistoor helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij