Budget SDE+ najaarsronde 2019 € 2,5 miljard omhoog, want 6000 projecten in gevaar'

Budget SDE+ Najaarsronde 2019 € 2,5 Miljard Omhoog, Want 6000 Projecten In Gevaar'

Het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) moet flink worden verruimd, zo schrijven diverse ondernemers-, branche- en milieuorganisaties en vier grote gemeenten woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit moment lopen volgens hen namelijk zo'n 6000 subsidieaanvragers de kans afgewezen te worden.

Tijdens de SDE+-najaarsronde van 2019 kwamen er 7251 aanvragen voor zogeheten Zon-PV projecten binnen. Naar schatting zullen zo'n 6000 daarvan – volgens de briefschrijvers voor het merendeel panklare initiatieven voor zon op dak die wel in het elektriciteitsnet passen – géén SDE+-beschikking krijgen.

SDE+ budget moet omhoog 

De ondertekenaars willen daarom dat het budget voor de SDE+-najaarsronde 2019 met terugwerkende kracht met € 2,5 miljard wordt verhoogd tot € 7,5 miljard. Anders wordt namelijk een flinke milieuwinst misgelopen, stellen de partijen in hun brief. Het zou voor 2020 neerkomen op een halve megaton CO2-reductie en 1,5 terawattuur aan duurzaam opgewekte energie.

Energiedoelen halen, boetes van Brussel voorkomen

Als de ongeveer 6000 projecten alsnog gehonoreerd zouden worden, zouden volgens de briefschrijvers de doelen voor dit jaar voor 14% hernieuwbare energie en 25% CO2-emissiereductie alsnog binnen bereik komen. Daarmee zou Nederland ook boetes vanuit Brussel voorkomen.

Meer informatie:

Kijk voor meer informatie op: https://www.nu.nl/economie/6028568/subsidie-groene-energie-moet-verruimd-zesduizend-projecten-in-gevaar.html en https://hollandsolar.nl/u/files/brief-extra-sde-zonopdak-tbv-urgenda-1.pdf

Meer blogs over SDE++

 

Gepubliceerd op 05-02-2020