Nieuwe openstelling SDE++ € 5 miljard voor duurzame energieproductie en CO2-reductie

sun-on-solar-panels.jpg

Nieuwe openstelling SDE++ € 5 miljard voor duurzame energieproductie en CO2-reductie


Op 24 november 2020 opent de nieuwe subsidie SDE++. De regeling is de verbrede opvolger van de SDE+ en stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

SDE++-subsidie kan worden verstrekt voor:

  • De productie van hernieuwbare elektriciteit aan een producent van hernieuwbare elektriciteit, om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk te compenseren.
  • De productie van hernieuwbaar gas aan een producent van hernieuwbaar gas om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van dit hernieuwbare gas en de relevante gemiddelde marktprijs van gas geheel of gedeeltelijk te compenseren.
  • De productie van hernieuwbare warmte aan een producent van hernieuwbare warmte om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare warmte en de relevante gemiddelde marktprijs van warmte geheel of gedeeltelijk te compenseren.
  • De vermindering van broeikasgas aan een producent die een productie-installatie voor de vermindering van broeikasgas in stand houdt, om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze vermindering van broeikasgas en de gemiddelde kostprijs van uitstoot van broeikasgas geheel of gedeeltelijk te compenseren.
  • Het subsidiebedrag wordt per productiecategorie in een ministeriële regeling bepaald en is op jaarbasis variabel. Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagronde worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvragen van 24 november tot en met 17 december
Zoals eerder al aangekondigd wordt de eerste aanvraagronde vanaf 24 november 2020 tot en met 17 december 2020  opengesteld voor het indienen van aanvragen.

€ 5 miljard beschikbaar
Er is voor de najaarsronde 2020 een budget van € 5 miljard beschikbaar. Doordat op volgorde van binnenkomst wordt beschikt, hebben aanvragers met een relatief kosteneffectief project meer kans dat er nog voldoende budget beschikbaar is voor hun project. Zodoende wordt het beschikbare budget efficiënt besteed.

De verschillende technologieën zijn in groepen ingedeeld op basis van hun fasebedrag. Voor iedere groep geldt een andere openstellingsdatum:

  • fase 1: € 65 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 24 november tot en met 30 november
  • fase 2: € 85 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 30 november tot en met 7 december
  • fase 3: € 180 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 7 december tot en met 14 december
  • fase 4: € 300 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 14 december tot en met 17 december 

SDE++ aanvragen voor jouw investering in energieproductie of CO2-reductie?

Gepubliceerd op 29-09-2020