Anko Spoelstra

Senior Consultant

Anko Spoelstra

Anko is senior consultant bij Vindsubsidies. Hij heeft als senior consultant ruime ervaring op het gebied van beleidsadvies rond aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, concept- en projectontwikkeling, innovatieadvies, subsidieadvies en (interim) projectmanagement bij met name onderwijsinstellingen (focus op doorlopende leerlijnen, vmbo, mbo en hbo), gemeenten en samenwerkingsverbanden van bedrijven.

Anko beschikt over ruime ervaring rond het ontwikkelen en implementeren van Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen partijen met gebruikmaking van subsidies. 

De kracht van Anko is het signaleren van een ontwikkeling en deze te vertalen naar een concrete (subsidie) kans

Opdrachtgevers typeren Anko vaak met termen als inlevingsvermogen, daadkracht, servicegerichtheid en betrokkenheid. De kracht van Anko is om een bepaalde (maatschappelijke) ontwikkeling te signaleren en te vertalen in een concrete kans en/of concept. Deze kans wordt vervolgens vertaald in een concreet project. In de werkwijze van Anko staat centraal dat het project het primaire proces van de opdrachtgever versterkt. Voor een breed scala aan opdrachtgevers heeft Anko opdrachten mogen uitvoeren. De opdrachten waar Anko aan werkt of heeft gewerkt zijn zéér divers: Publiek Private Samenwerking en advisering rond techniek, (stimulering) ondernemerschap en moeilijke doelgroepen vormen de rode draad.

Voordat Anko bij Vindsubsidies kwam heeft hij jarenlang als senior consultant gewerkt voor Atlas Advies. Nadat Anko het Gymnasium in Steenwijk had volbracht, heeft hij Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente.

Anko Spoelstra

Contact opnemen met Anko

Ik help je graag verder op weg om grenzen te verleggen.
Hiervoor kun je mij bereiken via:

Projecten

ROC Rijn Ijsel Referenties
Onderwijs

ROC Rijn IJssel – aanvraag RIF-subsidie

RIF subsidie voor samenwerkingsproject entree onderwijs.

Klantverhalen ROC Nijmegen Gebouw
Onderwijs

ROC Nijmegen - RIF en coördinator subsidieloket

RIF voor samenwerkingsproject Early Innovation Childhood Center met HAN en KION.

Olympus College Referentie
Onderwijs

Olympus College - Procesbegeleiding

Procesbegeleiding en ontwikkelen implementatieplan Olympusgebied

Screening Gebiedsontwikkeling Gemeente Breda
Overheid

Gemeente Breda - Screening

Screening gebiedsontwikkeling gemeente Breda om subsidies en financieringsmogelijkheden te schetsen.

Regelingen

Regeling Doorstroomprogramma Po Vo
Onderwijs

Regeling Doorstroomprogramma po-vo

Gelijke kansen binnen het onderwijs met Regeling Doorstroomprogramma po-vo.

Regionaal Investeringsfonds MBO
Onderwijs

Regionaal Investeringsfonds MBO

Voor goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

VMBO Techniekgelden
Onderwijs

VMBO Techniekgelden

In heel Nederland is een tekort aan technisch geschoolde medewerkers.