Organiseren draagvlak

Organiseren draagvlak

Niet alleen is het van belang voor gemeenten en provincies om overzicht te hebben in de nieuwe Europese subsidieprogramma’s, nog belangrijker is dat er intern voldoende draagvlak is om Europese subsidies in de komende periode van 7 jaar aan te vragen.

Vandaar dat wij ons ook richten op het verkrijgen van voldoende commitment om met Europese subsidie aan de slag te gaan. Onze ervaring leert dat het essentieel is om collega’s, MT en bestuur enthousiast te krijgen om Europese trajecten op te starten.

Overheden worstelen vaak met hoe zij dit intern kunnen aanvliegen. Het aanvragen van Europese subsidies moet een bewuste keuze zijn van het bestuur en hoger ambtelijk management en passen binnen hun opvattingen, visie en strategie. Alleen dan slagen over het algemeen ambtelijke organisaties in om voldoende capaciteit vrij te maken voor het succesvol binnenhalen én houden van Europese subsidies.

Menukaart organiseren draagvlak: 

> Samenstellen Plan van Aanpak om EU subsidieverwerving succesvol te implementeren 
>
Presentatie en sessies voor organisatieleiders
> Presenteren en implementeren van methodiek om draagvlak te versterken en het aanvraagproces aan te jagen
> Interim (programma)manager, externe subsidiecoördinator 

a

> Samenstellen Plan van Aanpak om EU subsidieverwerving succesvol te implementeren

Binnen jouw gemeente of provincie is – bijvoorbeeld – gekozen om op een drietal beleidsambities energietransitie, circulaire economie en gezondheid in te zetten als focus om Europese subsidies te verwerven.

Samen met betrokkenen binnen de organisatie wordt bepaald welke stappen nodig zijn om draagvlak te creëren om structureel met EU-subsidies aan de slag te gaan op de bovengenoemde beleidsdoelen.

Vragen die aan de orde komen:

  • Welke collega’s betrek je bij je plannen?
  • Hoe houd je rekening met belangen en motivatie in de organisatie?
  • Hoe zorg je dat EU-subsidieverwerving ‘op de agenda’ komt?
  • Welke collega’s worden mede-eigenaar en wie functioneren als ambassadeur voor je plannen?
  • Plan van Aanpak wordt gepresenteerd aan MT, DT en/of bestuur

Kosten Fixed fee: € 7.500 

 

> Presentatie en sessies voor organisatieleiders

Doel is om wethouders, gedeputeerden en het hoger management bij te praten over het MFK en hiermee samenhangende ontwikkelingen. Het doel is enthousiasme en draagvlak te ontwikkelen bij bestuur en MT.

> Presenteren en implementeren van methodiek om draagvlak te versterken en het aanvraagproces aan te jagen

Wij ontwikkelen een op maat gemaakte methode om intern draagvlak te creëren en de interne subsidieverwerving zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Afhankelijk van de behoefte binnen de organisatie hebben wij daarvoor verschillende middelen, bijvoorbeeld: de inzet van een subsidiecoördinator, sleutelfuncties, ambassadeurs, het inplannen van periodieke vergaderingen en  EU-werklunches.

> Interim (programma)manager, externe subsidiecoördinator

Bij gebrek aan capaciteit bieden wij deskundige managers en coördinatoren die op detacheringsbasis binnen gemeentelijke of provinciale organisatie aan de slag gaan, bijvoorbeeld als programmanager of subsidiecoördinatoren om een aanvraagproces in goede banen te leiden. 

Meer weten over het organiseren van draagvlak? 

Contact over kansen voor overheden binnen het MFK 2021-2027, onze EU WISE aanpak of een van de afzonderlijke diensten die wij aanbieden? Wanneer je jouw gegevens achterlaat neemt een van onze EU-overheidsconsultants zo snel mogelijk contact op.


 


Bel ons:
088-2020400


Stuur een e-mail:
tessa.deboer@vindsubsidies.nl


Of volg ons: 

facebook vindsubsidies   linkedin vindsubsidies    twitter vindsubsidies

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij