Samenstellen EU Plan Van Aanpak

Samenstellen Plan van Aanpak om EU subsidieverwerving succesvol te implementeren

Binnen jouw gemeente of provincie is – bijvoorbeeld – gekozen om op een drietal beleidsambities energietransitie, circulaire economie en gezondheid in te zetten als focus om Europese subsidies te verwerven.

Samen met betrokkenen binnen de organisatie wordt bepaald welke stappen nodig zijn om draagvlak te creëren om structureel met EU-subsidies aan de slag te gaan op de bovengenoemde beleidsdoelen.

Vragen die aan de orde komen:

  • Welke collega’s betrek je bij je plannen?
  • Hoe houd je rekening met belangen en motivatie in de organisatie?
  • Hoe zorg je dat EU-subsidieverwerving ‘op de agenda’ komt?
  • Welke collega’s worden mede-eigenaar en wie functioneren als ambassadeur voor je plannen?

Plan van Aanpak wordt gepresenteerd aan MT, DT en/of bestuur

Kosten Fixed fee: € 7.500

Presentatie Eu Wise Organisatieleiders

Presentatie en sessies voor organisatieleiders

Doel is om wethouders, gedeputeerden en het hoger management bij te praten over het MFK en hiermee samenhangende ontwikkelingen. Het doel is enthousiasme en draagvlak te ontwikkelen bij bestuur en MT.

 

 

 

Eu Wise Draagvlak Te Versterken Aanvraagproces

Presenteren en implementeren van methodiek om draagvlak te versterken en het aanvraagproces aan te jagen

Wij ontwikkelen een op maat gemaakte methode om intern draagvlak te creëren en de interne subsidieverwerving zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Afhankelijk van de behoefte binnen de organisatie hebben wij daarvoor verschillende middelen, bijvoorbeeld: de inzet van een subsidiecoördinator, sleutelfuncties, ambassadeurs, het inplannen van periodieke vergaderingen en EU-werklunches.

Externe Subsidiecoördinator

Interim (programma)manager, externe subsidiecoördinator

Bij gebrek aan capaciteit bieden wij deskundige managers en coördinatoren die op detacheringsbasis binnen gemeentelijke of provinciale organisatie aan de slag gaan, bijvoorbeeld als programmanager of subsidiecoördinatoren om een aanvraagproces in goede banen te leiden.