Het sectorteam Agri & Food

Het sectorteam Agri & Food helpt ondernemingen, overheden en kennisinstellingen om grenzen te verleggen. Het team bestaat uit subsidieconsultants die uitgebreide ervaring hebben opgedaan in academische posities, bij de overheid en in consultancy. Hun expertise omvat alle relevante subsidieprogramma’s in dit domein en wordt gecombineerd met kennis van beleid en ontwikkelingen op het gebied van Agri & Food.

VERHAAL UIT DE PRAKTIJK

Enkele voorbeeldprojecten

Twence Subsidie
Ondernemers

Twence

Twence wil een leidende rol innemen in de ontwikkeling van grootschalige CO2-benutting

Klantverhaal Provincie Overijssel
Overheid

Provincie Overijssel

Van Interreg tot aan POP3. Dagelijks helpen wij provinciale doelstellingen te realiseren.

Gemeente Zaanstad Interreg
Overheid

Gemeente Zaanstad - Interreg

Gemeente Zaanstad en samenwerkingspartners krijgen subsidie voor Interreg-project.

Interessante regelingen

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren
Ondernemers

MIT

Tientallen miljoenen aan MIT-subsidie beschikbaar voor innovatie en samenwerking.

POP Plattelandsontwikkelingsprogramma
Overheid

NSP

De ambities van Nederland voor ontwikkelen van het platteland vinden we in NSP.

Horizon 2020 Subsidie
Ondernemers
Overheid
Onderzoek

Horizon Europe

Hét kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa met een omvang van € 95 miljard.