Provincie Overijssel Logo

Intensieve samenwerking Vindsubsidies met Provincie Overijssel

Sinds jaar en dag werken Vindsubsidies en de Provincie Overijssel samen aan uiteenlopende projecten. Zo worden de consultants van ons team Publiek voor verschillende rollen binnen de provincie ingeschakeld. Zo vertalen wij complexe voorwaarden vanuit subsidieregelingen naar praktische handvaten voor Interreg INDU-ZERO, zijn we als programmasecretaris betrokken bij het POP3-programma en leveren wij voor de Human Capital Agenda een programmaleider en een beleidsadviseur.  

Referentievideo

Fietser Overijssel

Interreg NSR Bicycles and ITS

De Provincie Overijssel is lead beneficiary in een Europees consortium met 11 andere partijen waarin wordt gewerkt aan implementaties op het gebied van fietsen en zogeheten ‘intelligent transport systems’ (ITS). Door middel van data kan inzicht worden verkregen in de behoeften van fietsers, om zo het fietsgebruik te stimuleren. Het doel van BITS is om fietsgebruik te doen toenemen, door innovatieve pilots uit te voeren in 5 landen, en dit te combineren met het verzamelen, analyseren en delen van data over fietsgebruik en fietsbehoeften.

Project INDU ZERO

Project INDU-ZERO

Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten er tot 2050 miljoenen huizen in Europa worden verduurzaamd. Met de huidige technieken gaat dat proces te langzaam en is het te duur.

Daarom is er het project INDU-ZERO vanuit een Europees Project, Interreg NSR, opgestart, dat het verduurzamen van de woningen wil industrialiseren. 

 

 

Programmasecretaris Derde Plattelandsontwikkelingsprogramma

POP3 voor het realiseren van de Europese, Nederlandse en provinciale plattelandsdoelen

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is onderdeel van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Provincies werken samen met het Rijk in de uitvoering van dit programma en dragen een belangrijk deel van de cofinanciering.

Human Capital Agenda Programma

Human Capital Agenda

De arbeidsmarkt van de provincie Overijssel is volop in beweging. Personeelstekorten lopen op, er is een sterke groei van de werkgelegenheid en de krapte blijft toenemen.

Tegelijkertijd is er in toenemende mate van een flexibiliserende Overijsselse arbeidsmarkt, waarbij oude banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan.

 

LIFE Project Overijssel

Externe subsidiecoördinator binnen LIFE-project Overijssel

Consultant Nanny Bressers is voor 2 dagen per week ingehuurd door de provincie Overijssel als Natura 2000 externe subsidiecoördinator. Naast het management van een lopend LIFE-project is de aanvraag 'LIFE Rock Pow(d)er' in het LIFE Nature programma ingediend.

Dit project is een samenwerking van de Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, en Natuurmonumenten.

Provinciehuis Overijssel 1

,,Vindsubsidies brengt aanvullende specialistische kennis en expertise in binnen onze provinciale organisatie’’

Het Team Publieke Sector van Vindsubsidies werkt samen met tientallen decentrale overheden. De consultants ondersteunen gemeenten en provincies op tal van subsidiegebieden. Marco de Graaf, adjunct-directeur Economie en Cultuur, en Sander Karnebeek, Teamleider Economie van de Provincie Overijssel vertellen over de samenwerking met Vindsubsidies.

Ook grenzen verleggen binnen de Publieke sector?

Wij ondersteunen innovatieve bedrijven bij het vinden en aanvragen van subsidies en fiscale regelingen. Verlaag zo de kosten van je innovatieproject of duurzame investering.

Nieuwsgierig hoe subsidies jou verder kunnen helpen?
Wij praten je bij.

We helpen je om subsidieprojecten zo succesvol en soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor kun je gebruikmaken van oplossingen om zelfstandig aan de slag te gaan of expertise en kennis inschakelen van onze consultants voor maximaal resultaat.

Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400.  

Volg ons ook op: 

/media/j3ydyg1p/twitter-icon.svg  /media/ammnkxsl/facebook-icon.svg  /media/3mgove53/linkedin-icon.svg

Houd spam tegen