EU WISE Kennissessies (1)

EU WISE kennissessies

Afhankelijk van het niveau van de organisatie organiseren we sessies om een organisatie bij te praten en te informeren over wat Europa en het MFK allemaal voor een mogelijkheden bieden.

Vorm: er zijn verschillende varianten mogelijk zoals een lunch, MT-sessie of presentatie aan het College van B&W.

 

 

 

 

EU Subsidies Screening Matching

EU-subsidies: screening en matching

Met een screening wordt inzicht gecreëerd in kansrijke ideeën, projecten of ontwikkelingen. De match tussen gemeentelijke en/of provinciale visie, ambities, beleid en de subsidiekansen binnen het nieuwe MFK wordt in kaart gebracht.

Op basis hiervan wordt er focus aangebracht in de gemeentelijke of provinciale ambities en wordt verbinding gemaakt met toekomstige EU-programma’s en (beleids)ontwikkelingen (zoals Green Deal; European Urban Initiative, Europese Structuur- en Investeringsfondsen en thematische programma’s zoals LIFE en Horizon Europe).

De organisatie ontvangt hiervan een rapport dat wij toelichten in een presentatie.

 

EU WISE Quickscan (1)

EU WISE Quickscan (dagdeel)

Met een quickscan wordt in een dagdeel in kaart gebracht hoe de organisatie ervoor staat op het gebied van Europese subsidies. De volgende onderwerpen komen aan bod: In hoeverre maakt de organisatie gebruik van Europese subsidie- en financieringsmogelijkheden? In hoeverre wil de organisatie gebruik maken van de subsidie- en financieringsmogelijkheden die Europa biedt vanaf 2021? Is de gemeentelijke of provinciale organisatie hierop ingericht?

Resultaat: een quickscan waarin wordt opgenomen wat de belangrijkste aspecten en verbeterpunten zijn waar de organisatie aan zou moeten werken voor het beter benutten van Europese subsidie- en financieringskansen (projecten, funding). Hiervoor plannen wij eerst een werksessie en geven wij daarna presentatie van bevindingen.

 

EU WISE Update (1)

EU WISE update

Vergelijkbaar met EU-Wise kennissessies, maar gericht op het geven van een update ten aanzien van MFK en ontwikkelingen (onder andere rond de EU Green Deal).

Ook in lunchvariant mogelijk. 

 

EU Lobbyagenda Wervingsstrategie

Ontwikkelen van EU-lobbyagenda en EU-wervingsstrategie

Voor een gemeente of provincie is belangrijk om voor de lange termijn een EU-lobbyagenda en -strategie te ontwikkelen. Een belangrijk aspect is een match van gemeentelijke en provinciale ambities en het MFK (in termen van investeringsprioriteiten – eerst op inhoudelijke ontwikkelingen en later concrete programma’s en calls).

Het is belangrijk om een duidelijke focus aan te brengen waarop de gemeente of de provincie zich wil profileren. Door in te zetten op profilering, Europese netwerken, kennisuitwisseling en financieringskansen kan een gemeente of provincie de mogelijkheden die Europa biedt optimaal benutten.

De Europese lobbyagenda wordt samen vormgegeven met een gemeentelijke of regionale werkgroep. In Europees verband aan de slag gaan met projecten is veelal nieuw in de regio of voor een gemeente en moet organisatorisch vormgegeven worden. De uitdaging is om een vorm te vinden die bij de gemeente, regio of provincie past en dat er een werkbare situatie ontstaat voor alle betrokken partijen. Wij hebben een methodiek ontwikkeld om gezamenlijk een succesvol EU-lobbyagenda en EU-wervingsstrategie op te stellen. Deze zullen wij presenteren en kunnen wij, desgewenst, implementeren.