SLIM

Stimulering Leren en Ontwikkelen in mkb.

Samenwerkingsverbanden binnen het mkb kunnen vanaf april tot en met juni subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen van medewerkers. Het moet daarbij gaan om een samenwerking tussen ten minste twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met een of meer andere organisaties.

 

Financiële bijdrage SLIM regeling

Met de SLIM-regeling ontvangen werkgevers een financiële bijdrage om de onderneming door te lichten, loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen, een leer-werkomgeving op te zetten, de vaardigheden van het personeel up-to-date te houden of om een bedrijfsschool op te richten. Ook branche- en werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager subsidie aanvragen, mits zij ten minste twee mkb-bedrijven opnemen in het samenwerkingsverband.

Waarvoor kan de SLIM regeling worden aangevraagd?

  • De doorlichting van de onderneming met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkbondernemingen;
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
  • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Bijdrage: tot € 200.000 per samenwerkingspartner
De subsidie is 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 500.000 per samenwerkingsverband en € 200.000 per partner.

Factsheet SLIM Regeling Samenwerkingsverbanden Page 001

Nu beschikbaar: Factsheet Slim Regeling voor samenwerkingsverbanden

Meer weten over een SLIM subsidie?

Vul onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door één van onze medewerkers.Consultant Jan Baake helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

Anderen bekeken ook:

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij