Olympus College

Procesbegeleiding en ontwikkelen implementatieplan Olympusgebied

Het Olympusgebied is een gebied in Arnhem waar diverse partijen zijn gevestigd. Het Olympus College (school voor voortgezet onderwijs) is er gevestigd en ook hebben Decathlon, Formupgrade (innovatief beweegcentrum) en diverse sportverenigingen een locatie op en rondom het Olympusgebied.

Gezamenlijk hebben deze samenwerkende gebiedspartijen de ambitie uitgesproken om het Olympusgebied te ontwikkelen tot een parkachtige omgeving met een daarbij behorende uitstraling en sportieve-, maatschappelijke en economische aantrekkingskracht. De partijen ambiëren hiermee een voorbeeldfunctie te vervullen voor andere (samenwerkende) partijen en gebieden in de provincie Gelderland.

Het Olympusgebied als stimulans tot meer beweging 

Team Publieke Sector van Vindsubsidies heeft in de rol van procesbegeleider samen met de gebiedspartners een meerjarig implementatieplan opgesteld. Uitgangspunt hierbij is het Olympusgebied te ontwikkelen tot een sportieve buitenruimte dat de inwoners en bezoekers van Arnhem aanzet en stimuleert om te bewegen en te sporten. Vindsubsidies heeft door het voeren van verschillende gesprekken met de gebiedspartners en het organiseren van een aantal bijeenkomsten voor stakeholders een helder implementatieplan opgesteld. De gezamenlijke belangen staan hierin centraal. Met het implementatieplan kunnen de gebiedspartners aan de slag met de verdere ontwikkeling van het Olympusgebied.

subsidie administratie

In de voetsporen van Olympus College treden?

Met Vindsubsidies ben je op weg naar een scorende subsidieaanvraag en een helder, overzichtelijk subsidietraject. Naar groei en naar innovatie.

Bel ons:
088-2020400

Mail ons: 
info@vindsubsidies.nl

naar boven

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij