Vanaf 20 april weer subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek innovatieproject

innovation-2057546_960_720-mit.jpg

MIT Haalbaarheid 20 april weer open

Op 20 april kun je als ondernemers subsidie aanvragen vanuit de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Haalbaarheid. Deze regeling is bedoeld voor projecten waarin de technische en financiële haalbaarheid van de ontwikkeling van een innovatief product, proces of dienst wordt onderzocht (TRL 3-4). 
Belangrijk: de MIT mag worden aangevraagd in combinatie met de WBSO. Dus wanneer je de haalbaarheid wilt onderzoeken van een ontwikkeling waarvoor je ook WBSO aanvraagt, dan kun je daarvoor MIT-subsidie ontvangen.  
De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 20 april tot en met 9 september 2021, maar om kans te maken op subsidie moet op de eerste dag, 20 april, een aanvraag worden ingediend. De regeling was de afgelopen jaren meteen op de eerste dag overtekend en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Subsidiebijdrage: 40% van de kosten tot een maximum van € 20.000. In de provincies Overijssel en Gelderland gaat het om een vast bedrag van € 20.000.
In aanmerking voor subsidie komen de volgende activiteiten:

1. Literatuuronderzoek

2. Octrooionderzoek

3. Analyse van beschikbare en mogelijke technologieën

4. Marktverkenning, bijvoorbeeld concurrentieanalyse of barrières en verplichtingen men betrekking tot certificering

5. Proof-of-principle, bijvoorbeeld een test op laboratoriumschaal


Verder moet het project aansluiten op een van de volgende vier thema's Energietransitie & duurzaamheid, Landbouw, water & voedsel, Gezondheid & zorg en Veiligheid.


Meer lezen over de MIT Haalbaarheid en in contact komen met onze MIT specialisten?

Gepubliceerd op 25-03-2021