Maak kennis met Danny Hollering - Expert in inrichting subsidieverwervingsproces gemeenten

Het gezicht achter onder meer een aantal digitale diensten, waaronder het SubsidieVolgSyteem-IN. Binnen ons team digitale diensten werken een aantal experts waarmee je wellicht al eens contact hebt gehad. Zij helpen je namelijk ook met allerlei servicegerichte vragen. In deze editie maken we kennis met Danny Hollering.

Danny, stel je eens voor:

Mijn naam is Danny Hollering, 40 jaar jong en woon nagenoeg mijn gehele leven in Deventer. Ik ben getrouwd en samen hebben we een mooi gezin met drie kinderen van 9, 7 en 4 jaar en een fantastische hond. Inmiddels ben ik ruim anderhalf jaar werkzaam bij Vindsubsidies waar je mij vooral tegenkomt bij gemeenten door heel het land. Ik houd me voornamelijk bezig met het inrichten en managen van subsidieprocessen binnen gemeenten. Ik spreek met veel verschillende bedrijfs- en beleidsmatige afdelingen binnen gemeentelijke organisaties die de ambitie hebben meer met subsidieverwerving te willen doen, maar moeite hebben om dit proces goed vorm te geven. Binnen alle fasen van het subsidieverwervingsproces proberen we mee te denken en de organisatie waar mogelijk op weg te helpen. Van het creëren van subsidiebewustzijn en activatie binnen de gemeente tot het grip houden op, en verantwoorden van aangevraagde en toegekende subsidies. Dit doen we met behulp van onze diensten. Denk dan aan software tools zoals het SubsidieVolgSysteem voor inkomende subsidies (SVS-IN), de Subsidiedatabase of consultancy werkzaamheden.

Leuk om misschien te vermelden over mijn privéleven is dat ik na een break van 17 jaar tennis vorig jaar het weer heb opgepakt en momenteel wekelijks op de tennisbaan ben te vinden. Daarnaast ben ik bij voetbalclub SV Schalkhaar al ruim vijf jaar leeftijdscoördinator om het voetbalseizoen voor alle teams en kids in goede banen te leiden. En onze hond James zelfs een eigen Instagram account heeft met al bijna 3.500 volgers. Kijk daar maar eens op!

Ontwerp Zonder Titel (18)

Hoe ben je bij Vindsubsidies terecht gekomen?

Voordat ik bij Vindsubsidies ben gaan werken ben ik werkzaam geweest in de makelaardij, crossmedia en communicatie. Door mijn achtergrond heb ik geleerd om complexe dossiers eigen te maken en gestructureerd op te lossen. Daardoor kun je analytische meerwaarde bieden.

Vanuit die hoek werd ik benaderd of een functie binnen de publieke sector bij Vindsubsidies niks voor mij was. Omdat ik vanuit de geboden functie ook op maatschappelijk vlak iets kon betekenen, door gemeenten op organisatorisch en strategisch vlak te helpen waardoor zij onder andere maatschappelijke projecten voor inwoners, stichtingen en verenigingen kunnen realiseren, was er al snel een klik. Gemeenten hebben veel ambities en uitdagingen die ze willen realiseren. Ik help graag om die te kunnen verwezenlijken. Het gevoel bij de bloeiende organisatie van Vindsubsidies was ook direct goed!

Vanuit mijn achtergrond in de makelaardij en vastgoed is het een mooie bijkomstigheid dat ik regelmatig op bezoek ben bij prachtige gemeente- en stadhuizen.  Mijn “makelaarsoog” kan het dan niet laten om eens goed rond te kijken. Gebouwen met een rijke historie trekken mij het meest. Ook vind ik gemeente- of stadhuizen waar nieuwbouw verbonden wordt met historie erg mooi. Neem het stadhuis van Zutphen, de manier waarop het stadspaleis van de Heeren van Bronckhorst is geïntegreerd in de nieuwbouw is spectaculair.

Wat houdt jouw functie precies in?

Met name het ondersteunen van gemeenten bij het verwerven en verantwoorden van subsidies en het coördineren van hun subsidieproces. Daarbij kijken we naar de beleidsdoelen die de gemeentelijke organisatie heeft. Dit resulteert vaak in uitdagingen en behoeften. Die proberen we op te lossen door onder andere de subsidiemogelijkheden inzichtelijk te maken, te zorgen voor bredere bewustwording en activatie in de organisatie, centrale regie te hebben en grip te houden op het subsidieproces. Bij dit laatste komt het borgen om de hoek kijken. Een van de punten waar ik dan op focus is de subsidieadministratie. Het binnenkrijgen van een subsidie is stap 1 maar het behouden is stap 2. SVS-IN kan daarbij echt van meerwaarde zijn.

Dh

Hoe ziet een werkweek voor jou eruit?

Dat is heel erg verschillend. Van trainen en implementeren van SVS-IN of de Subsidiedatabase in organisaties, het afnemen van interviews t.b.v. organisatieadvies, screenen van coalitiewerkprogramma’s op kansrijke subsidiekansen tot sparren met subsidiecoördinatoren en gemeentelijke management teams. Bij dit laatste kijken we naar de prioritering, draagvlak en subsidiebewustwording. Dit als randvoorwaarde voor succesvolle subsidiecoördinatie.

In het interview met Tom gaf Tom aan namens de personeelsvereniging activiteiten te organiseren voor Enschede. Zelf doe ik dit voor ons kantoor in Deventer.

Wat vind je leuk aan je werk?

Het leukste is de diversiteit tussen de verschillende gesprekken en gemeenten. Zo had ik onlangs op een dag een gesprek met een gemeente waar ze niet erg subsidiebewust waren. Zij vroegen namelijk bijna geen subsidies aan en financierden veel met de jaarlijkse vaste bijdrage van het rijk, terwijl ik de volgende dag een gesprek had met een financieel adviseur over een gebiedsopgave die zelf al jarenlange ervaring heeft met Europese subsidieprojecten. Hij liep echter tegen de borging van deadlines aan. Zo merk je maar dat het niet automatisch betekent dat gemeenten een uniform beleid en proces voeren op subsidiegebied. Zelfs de grootte van de gemeente zegt niets over de professionaliteit.

Ik krijg ook altijd een glimlach op mijn gezicht als de gemeentemedewerker met trots over eigen dorp of stad vertelt en echt optreedt als een ambassadeur van eigen gemeente.

Waarvoor kunnen SVS-IN gebruikers bij jou terecht?

Dat zijn veel verschillende facetten. Het begint al bij het inrichten van het systeem. We zorgen er dan voor dat alle afdelingen of domeinen en sectoren geregistreerd worden en iedere gebruiker een onboarding krijgt. Dit bestaat uit een training en uitleg hoe je het systeem moet vullen en bijhouden. Vervolgens kan ik ondersteunen bij het toevoegen van medewerkers, al kunnen licentiehouders dit in principe ook zelf. Als gebruikers ergens tegen aanlopen mogen zij mij altijd bellen. Wanneer het vragen zijn waar ze bepaalde zaken moeten registeren of tegen technische issues aanlopen pak ik dat op. Wanneer het de diepte ingaat, bijvoorbeeld over specifieke verantwoordingeisen van subsidieprogramma’s, roep ik de hulp in van mijn consultancy collega’s die dan verder assisteren waar mogelijk.

Heb je tips voor de gebruikers van SVS-IN?

Het SVS-IN is er niet alleen voor het bekijken van de status van een project, subsidieprogramma en het bewaken van deadlines. Maak ook gebruik van rapportages om te analyseren. Er kunnen diverse financiële rapportages uit het systeem geëxporteerd worden waar financiën & control mee vooruit kan. Zo heb je de mogelijkheid om te kijken welke voorschotten de gemeente al gekregen heeft en nog mag verwachten. Op basis daarvan kun je een financiële planning maken. Een ander pluspunt is het beantwoorden van vragen vanuit de raad. Met het dashboard kan je heel snel beantwoorden hoeveel Europees subsidiegeld de gemeente verworven heeft. Het is verstandig om een verantwoordelijke aan te stellen voor SVS-IN die zorgt voor borging en dat de juiste informatie erin staat. Bij meerdere verantwoordelijken is het advies consistent beleid te hebben in wat je wel en niet in het systeem registreert. Dit komt o.a. de rapportages ten gunste.

Wel wil ik gemeentes nog op het hart drukken dat goed subsidiebeleid loont!

Binnenkort ben ik aanwezig op het VNG-congres dat op 13 en 14 juni 2023 gehouden wordt in Groningen. Mochten er gemeenten zijn die willen sparren over het subsidieproces dan nodig ik ze van harte uit om onze stand te bezoeken!

Danny Hollering B

Contact opnemen met Danny

Ik help je graag verder op weg om grenzen te verleggen.
Hiervoor kun je mij bereiken via:

Gepubliceerd op 07-06-2023