Mia Milieuvriendelijke Investeringen

Waarvoor kun je de Milieu Investeringsaftrek aanvragen?

Je kunt de Milieu Investeringsaftrek aanvragen voor een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst en voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden. Op de Milieulijst staan ongeveer 270 bedrijfsmiddelen, ingedeeld in verschillende categorieën:

  1. Thema-overstijgende milieu-innovatie
  2. Grondstoffen- en watergebruik
  3. Voedselvoorziening en landbouwproductie
  4. Mobiliteit
  5. Klimaat en lucht
  6. Ruimtegebruik
  7. Gebouwde omgeving
Mia Subsidie Milieuvriendelijke Investeringen

Milieu Investeringsaftrek generiek: subsidie voor berekend milieuvoordeel

Naast omschreven milieuvriendelijke technieken op de Milieulijst, komen generieke bedrijfsmiddelen in aanmerking. Voor deze investeringen geldt een richtlijn voor de te leveren prestatie, dat wil zeggen welk milieuvoordeel wordt behaald na de investeringen ten aanzien van de oude situatie (voor de investering). Hierdoor heb je meer keuzevrijheid in het investeringsgedrag.

Wij hebben ervaring met deze generieke aanvragen en berekeningen en praten je graag bij.

Tot wanneer kun je Milieu Investeringsaftrek aanvragen

Tot 3 maanden nadat je de opdracht voor de investering hebt verstrekt, in veel gevallen in deze gelijk aan de factuurdatum.