Screening collegeplannen

Ga jij de collegeplannen screenen op Europese en nationale subsidiemogelijkheden?

Het opstellen van deze collegeplannen na gemeenteraadsverkiezingen is een verantwoordelijke klus. Een stevige financiële onderbouwing is van essentieel belang.

Heeft jouw gemeente alle externe financieringsstromen in beeld?

Verschillende gemeenten gingen je voor

Vindsubsidies brengt al voor verschillende gemeenten Europese en nationale subsidiekansen in kaart. 

Actuele thema's binnen EU- en nationale subsidieprogramma's:

✓ Werkgelegenheid
✓ Smart city
✓ Digitalisering
✓ Veiligheid
✓ Ruimtelijke ordening
✓ Energietransitie
✓ Mobiliteit

Spelen deze thema's ook in jullie nieuwe gemeente?

'Zelfs met ervaren subsidiedeskundigen in huis, is een sparringpartner welkom'

Overheids- en subsidieconsultant Udo van Unen: ,,Er is bij gemeenten veel onbekendheid over met name die hele grote Europese subsidieprogramma’s en nationale programma’s. Die bestaan uit verschillende topics en openstellingen, met uiteenlopende eisen en regels. Zelfs met ervaren subsidiedeskundigen in het gemeentehuis, kan een gemeente vaak wel extra ondersteuning gebruiken bij het in kaart brengen en ontleden van deze programma’s.''

,,En voor deze deskundigen is het prettig een externe sparringpartner te hebben met veel kennis van en inzicht in de diverse Europese agenda’s en openstellingen’’.

financiering bedrijf

Screen collegeplannen

Laat collegeplannen screenen om maatschappelijke ambities te realiseren en alle (EU-)subsidiestromen in kaart te brengen

Het Team Publieke Sector van Vindsubsidies voert screeningen uit van collegeplannen en zet voor gemeenten helder op een rij welke regionale, landelijke, maar vooral ook Europese subsidieprogramma’s de komende jaren aansluiten op de ambities van de gemeente. Overheidsconsultant Udo Van Unen: ,,Het is goed deze al in een vroeg stadium in beeld te hebben. Beschikbare gelden kunnen mede bepalend zijn voor de prioriteitstelling van de verschillende projecten en investeringen. Wij denken al met veel gemeenten mee, en kunnen ook die ervaring gebruiken voor andere gemeenten.’’

gemeente schagen

Gemeente Schagen

Een van de gemeenten die op dit moment haar plannen laat screenen door Vindsubsidies is de Gemeente Schagen.

,,Het verwerven van subsidies is een vak. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden met betrekking tot het nieuwe collegeprogramma hebben wij Vindsubsidies gevraagd het programma te analyseren en de mogelijkheden voor subsidieverwerving in kaart te brengen” , aldus teamleider Ondersteuning van de gemeente Schagen.

Contact over het screenen van collegeplannen?

Wanneer je interesse hebt in het laten screenen van de collegeplannen van de nieuwe herindelingsgemeente kun je nu al contact opnemen. Wij maken graag, op geheel vrijblijvende basis, een afspraak om te presenteren hoe onze screening eruit ziet en hoe wij andere gemeenten op dit gebied adviseren.


Consultant Udo van Unen helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij