Concrete Projecten Coalitieprogramma

Van coalitieprogramma naar concrete projecten

Onze rol is om te ondersteunen bij het vertalen van de coalitieprogramma naar concrete projecten en het onderzoeken van subsidie- en financieringsmogelijkheden hiervoor.

Dit doen wij door een analyse te maken van alle relevante documentatie en vervolgens interviewgesprekken te voeren met betrokken beleidsmedewerkers en programmamanagers. De verzamelde informatie screenen wij met behulp van de Vindsubsidies-database.

De resultaten zijn een adviesdocument en een subsidiekalender waarmee inzichtelijk welke stappen gezet kunnen worden om optimaal gebruik te maken van de beschikbare subsidies en financieringsopties.

Anderen bekeken ook:

MG 5668
Overheid
Onderwijs
Ondernemers

Detachering

Bij tijdelijke ondercapaciteit of ontbrekende subsidiekennis biedt detachering uitkomst.

MG 5599
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Partner search

Wij helpen je met ons netwerk naar de juiste partners voor samenwerking. Van lokaal tot Europees.