Verminderen lichthinder windturbines

Provincies kunnen vanaf 1 november tot en met 1 september 2024 subsidie aanvragen voor het verminderen van lichthinder bij bestaande windturbines door het aanbrengen van naderingsdetectiesystemen.

Deze subsidie moet worden gebruikt voor het gedeeltelijk subsidiëren van de exploitanten van bestaande windturbines die gevestigd zijn in de provincie. De naderingsdetectiesystemen moeten worden aangebracht tussen 1 november 2023 en 31 december 2028.

Voor elke bestaande windturbine kan maximaal 20% van de kosten voor een operationeel naderingsdetectiesysteem gedekt worden, met een maximum van € 5.000, door deze specifieke uitkering. De provincie dient één gezamenlijke aanvraag in voor een specifieke uitkering voor alle deelnemende windturbines in de provincie.

Gepubliceerd op 27-10-2023