Verlenging en Aanpassingen in Subsidieregeling ESF+

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de Subsidieregeling ESF+ 2021-2027 (ESF+ 2021-2027), met name in Hoofdstuk 2e Sectoren, gericht op de ondersteuning van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De recent aangekondigde verandering omvat een verlenging van de openstellingsperiode en enkele technische aanpassingen aan het hoofdstuk.

De belangrijkste aanpassing betreft de verlenging van de uiterste indieningsdatum voor subsidieaanvragen. Deze is verlengd met drie maanden tot 2 mei 2024, waardoor aanvragers extra tijd hebben om hun aanvraag voor te bereiden en gebruik te maken van het beschikbare subsidiebudget uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+).

Een andere wijziging betreft het deelnemerscriterium voor het maximaal behaalde opleidingsniveau, dat is aangepast naar maximaal MBO-4 (was MBO-2). Hierdoor wordt het mogelijk een breder scala aan deelnemers te ondersteunen.

Daarnaast is de beperking met betrekking tot de samenstelling van samenwerkingsverbanden vervallen, waardoor deze nu hetzelfde of grotendeels hetzelfde mogen zijn als een ander samenwerkingsverband dat subsidie heeft aangevraagd op grond van dit hoofdstuk, waardoor de regeling toegankelijker is voor bijvoorbeeld regionale samenwerkingsverbanden.

Tot slot is het nu mogelijk subsidie voor loonkosten te ontvangen voor deelnemers die vanuit de bijstand in dienst worden genomen, mits zij voorafgaand aan indiensttreding een aangeboden opleiding hebben genoten om aan het werk te kunnen in de betreffende sector.

De Subsidieregeling ESF+ 2021-2027 heeft als doel personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen, of ze nu werken, werkzoekend zijn, een opleiding volgen, of hun leven na detentie oppakken. Hoofdstuk 2e Sectoren richt zich specifiek op O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden om werkzoekenden uit de doelgroep in dienst te nemen en de arbeidsmarktpositie van deze groep te versterken.

Gepubliceerd op 23-01-2024