UIA-oproep van start: € 100 miljoen voor innovatieve stedelijke projecten

uia.png (7)

UIA-oproep van start: € 100 miljoen voor innovatieve stedelijke projecten

De Europese Commissie heeft het startsein gegeven voor de vierde oproep van het initiatief Urban Innovative Actions (UIA).

In het kader van deze al aangekondigde oproep is er € 100 miljoen beschikbaar voor de financiering van innovatieve stedelijke projecten op het gebied van de bescherming en het minder kwetsbaar maken van openbare ruimten, digitalisering, milieu en inclusie. De vierde oproep loopt tot en met januari 2019.

Per project maken steden kans op een financiële ondersteuning van € 5 miljoen. Het moet gaan om baanbrekende projecten waarbij wordt samengewerkt met bedrijven, burgers en kennisinstellingen.

Met het succesvolle subsidieprogramma UIA jaagt de EU steden met meer dan 50.000 inwoners aan om innovatieve initiatieven te ontwikkelen en stedelijke problemen aan te pakken. De oplossingen moeten als voorbeeld dienen voor andere gemeenten binnen de EU. In Nederland draaien inmiddels diverse UIA-projecten.

Voorbeeldprojecten
In heel Europa hebben steden en gemeenten te maken met uitdagingen op het terrein van werkloosheid, migratie en luchtvervuiling. De EU stimuleert duurzame ontwikkeling op deze gebieden. Vindsubsidies is betrokken bij meerdere UIA-projecten. Enkele voorbeelden: een project gericht op het hergebruik van sloopafval, een innovatief initiatief rond energietransitie in een gebouwde omgeving en een oplossing voor ecologische schade veroorzaakt door huishoudelijk plastic afval.

Kom in contact met onze UIA-specialist

Gepubliceerd op 10-10-2018