Topsector Energiestudies Industrie: subsidie voor innovatie in ketens

Topsector Energiestudies Industrie Subsidie Voor Innovatie In Ketens

Topsector Energiestudies Industrie: subsidie voor innovatie in ketens

Wanneer je als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoekt van een innovatief pilot- of demonstratieproject, gericht op het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies, kun je gebruik maken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie. Je kunt subsidie aanvragen voor drie typen projecten, de uiterste datum dat een aanvraag kan worden ingediend is 1 september 2020.

De subsidie Topsector Energiestudies Industrie maakt deel uit van het grote programma Topsector Energiesubsidies van de Topsector Energie.

Programmalijn: innovaties in industriële ketens waarbij ook reststromen worden meegenomen

De subsidies kunnen worden aangevraagd binnen verschillende programmalijnen. De eerste programmalijn is vooral interessant voor afvalverwerkings- en recyclingbedrijven. Deze richt zich vooral op innovaties in industriële ketens waarbij ook reststromen worden meegenomen. Daarbij speelt recycling van materialen en de inzet van biogrondstoffen naar hoogwaardige producten een belangrijke rol.

Bijdrage tot € 500.000 subsidie

Voor de periode 2020-2021 is een budget beschikbaar van € 6.000.000. Je kunt maximaal 50% financiering voor de totale projectkosten ontvangen tot een maximaal subsidiebedrag van € 500.000 per project. Middelgrote ondernemingen kunnen nog 10% extra subsidie krijgen op alle subsidiabele activiteiten en kleine ondernemingen 20% extra.

De subsidie kan tot en met 1 september 2020 worden aangevraagd.

 

Gepubliceerd op 16-04-2020