Subsidieregeling praktijkleren verlengd

De regeling heeft een verlenging van vijf jaar gekregen, tot en met 31 december 2028. Met de regeling krijgen werkgevers die praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden een vergoeding voor de begeleiding. De focus ligt op studenten die praktijkgerichte opleidingen volgen.

Het doel van de regeling is om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Hiermee dragen zij bij aan het studiesucces van leerlingen en studenten, met specifieke aandacht voor sectoren met verwachte knelpunten in de personele voorziening en opleidingen van wetenschappelijk personeel voor de kenniseconomie.

Tot op heden was de subsidie maximaal € 2700 per leerplaats uitgekeerd. De berekening van het definitieve subsidiebedrag vindt plaats op basis van het beschikbare subsidieplafond én het aantal subsidieaanvragen per onderwijscategorie (vo, mbo, hbo, wo).

De verlengde regeling is van kracht tot en met 31 december 2028. Specifieke aanvraagtijdvakken zijn nog niet bekend gemaakt. Bij de afgelopen openstellingen konden ieder jaar de aanvragen ingediend worden tot en met 17 september. Het ging daarbij het afgelopen schooljaar.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benadrukt dat er geen fundamentele wijzigingen zijn aangebracht in de regeling, behalve enkele beperkte, voornamelijk technische aanpassingen. De verlenging biedt stabiliteit aan werkgevers die bijdragen aan de ontwikkeling van studenten en leerlingen.

Gepubliceerd op 23-11-2023