Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo langer open

boy-looking-on-a-tidied-desk-2781814.jpg

Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo langer open

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) meldt dat de Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen (DSPOVO) is aangepast vanwege de coronacrisis.

Door de uitbraak van het coronavirus zijn er namelijk knelpunten in de regeling ontstaan. Daarom is de regeling op de volgende punten aangepast:

  • men kan nu tot en met 31 juli 2020 een subsidieaanvraag indienen in plaats van tot en met 31 mei 2020;
  • als de omvang van een doorstroomprogramma door de uitbraak van het coronavirus of de maatregelen ter bestrijding van het virus in het gedrang komt, kan men nu om een verlenging van het doorstroomprogramma vragen. Het doorstroomprogramma kan uiterlijk tot en met de maand januari van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs verlengd worden;
  • als men door het sluiten van de scholen niet aan de eis van 100 klokuren kan voldoen en een verlenging van het doorstroomprogramma redelijkerwijs onmogelijk is (waardoor de uren op een later tijdstip niet ingehaald kunnen worden) mag het doorstroomprogramma nu ook minder dan 100 klokuren beslaan.


Zie ook: https://www.dus-i.nl/subsidies/d/doorstroomprogrammas-po-vo

Over de regeling

Het doel van de regeling is het stimuleren van de uitvoering van doorstroomprogramma's gericht op het versoepelen van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Gepubliceerd op 29-05-2020