Subsidie voor COVID-19 maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea

pexels-eneida-nieves-981993.jpg

Subsidie voor COVID-19 maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Drenthe hebben de Subsidieregeling COVID-19 maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea vastgesteld.

Deze nog te publiceren nieuwe regeling is bedoeld voor investeringen in de kleine musea, zodat zij met inachtneming van de RIVM-richtlijnen toegankelijk kunnen blijven voor het publiek. Naast een vergoeding voor kosten die gemaakt worden voor fysieke aanpassingen van de ruimte, kan ook gedacht worden aan het waarderen of aantrekken van vrijwilligers, investeringen in digitale ontwikkelingen en toegankelijkheid, marketing en pr- of educatieprojecten.

Vanaf 21 september 2020 kunnen kleine en middelgrote musea een aanvraag indienen voor minimaal € 1000 en maximaal € 5000 subsidie. GS stellen voor de regeling in totaal € 250.000 beschikbaar uit het Drents Noodfonds Cultuur.

Behoud culturele infrastructuur
Naast de cofinanciering voor musea en podia levert de provincie met € 170.000 een bijdrage aan het behoud van de culturele infrastructuur in de Drentse gemeenten. Iedere gemeente kan, met een ondergrens van € 2500 per ontvanger, noodsteun aanvragen voor podia, musea en festivals die van belang zijn voor de Drentse culturele infrastructuur.

Zie voor meer informatie: https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/gs-besluiten/@136724/gs-besluitenlijst-15/ en https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@136722/steun-drentse/

Gepubliceerd op 16-09-2020