Steun voor bibliotheekvoorzieningen

Eerder dit jaar konden gemeenten een specifieke uitkering aanvragen voor lokale bibliotheekvoorzieningen. Bijna 150 gemeenten hebben dit gedaan. Echter hebben slechts 52 gemeenten subsidie gekregen. Binnenkort is er weer een nieuwe kans.

Met de gehonoreerde projecten worden in totaal 15 nieuwe bibliotheekvestigingen opgericht en 64 bestaande bibliotheekvoorzieningen verbeterd of doorontwikkeld. In totaal hebben de bijna 150 gemeenten in de eerste aanvraagronde meer dan € 39 miljoen steun aangevraagd. Daarmee werd het beschikbare budget van  €17,6 miljoen ruim overschreden.

Als eerste hebben gemeenten financiering gekregen die nog geen bibliotheekvestiging hadden en een vestiging willen oprichten. Daarna is voorrang gegeven aan aanvragen van gemeenten waar de gemiddelde afstand tot een vestiging of servicepunt groot is en aan gemeenten die te maken hebben met grote maatschappelijke opgaven, zoals inwoners met een hoog risico op onderwijsachterstand en een groot aandeel laaggeletterdheid.

Van 15 november tot en met 15 december 2023 kunnen gemeenten die in de eerste ronde geen subsidie hebben gekregen het opnieuw proberen. Voor de tweede ronde is een budget van €38,4 miljoen beschikbaar.

Gepubliceerd op 23-09-2023