Sterk staaltje VOC-mentaliteit? Nederland koploper in Interreg Noordzee-programma!

interreg-noordzee-1.jpg (1)

Sterk staaltje VOC-mentaliteit? Nederland koploper in Interreg Noordzee-programma!

BLOG - In het Interreg-programma voor de Noordzeeregio werken België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden samen aan sterkere, duurzamere economieën en samenlevingen in het gebied rond de Noordzee.

Vanuit het programma is voor de periode 2014-2020 ruim € 328 miljoen aan steun beschikbaar, waarvan ruim € 167 miljoen afkomstig is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Nederland koploper
Op 28 augustus 2017 is de inmiddels vierde oproep voor het programma gesloten. Deze oproep – die alleen openstond voor zogeheten 'Expressions of Interest' (EoI's) – heeft in totaal 41 aanvragen opgeleverd.

De 41 aanvragen zijn als volgt verdeeld over de verschillende prioriteiten van het programma:

  • elf aanvragen voor prioriteit 1 (Thinking Growth: supporting growth in North Sea Region economies);
  • zeventien aanvragen voor prioriteit 2 (Eco-innovation: Stimulating the green economy);
  • drie aanvragen voor prioriteit 3 (Sustainable North Sea Region: Protecting against climate change and preserving the environment);
  • tien aanvragen voor prioriteit 4 (Promoting green transport and mobility).

Behalve de populariteit van prioriteit 2 valt ook op dat liefst vijftien aanvragen afkomstig zijn van Nederlandse hoofdaanvragers, waarmee Nederland de koppositie pakt en onder meer Duitsland (zeven hoofdaanvragers) en Noorwegen (zes hoofdaanvragers) ver achter zich laat.

Samenwerking gemeente Zaanstad en Vindsubsidies
Eén van de aanvragen met een Nederlandse hoofdaanvrager is overigens begeleid door Vindsubsidies. Het betreft de door de gemeente Zaanstad onder prioriteit 2 ingediende aanvraag voor het project EMPOWER 2.0 (Enabling More People’s Ownership in Energy pRoduction).

Bij dit project is via de netwerken van onder andere de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam een consortium gebouwd met diverse Belgische, Deense, Duitse, Engelse en Nederlandse partners.

Indien u meer wilt weten over deze aanvraag neem dan contact op met het EU-team van Vindsubsidies.

Reviewproces
De tijdens de vierde oproep ingediende EoI's gaan nu het reviewproces in. Het bestuurscomité van het programma zal in november laten weten welke initiatieven zijn goedgekeurd. De initiatiefnemers hiervan zullen worden gevraagd een 'Full Application' in te dienen binnen de vijfde oproep, die open zal staan van 29 december 2017 tot en met 5 maart 2018.

Interesse gewekt?
Het EU-team van Vindsubsidies is gespecialiseerd in Europese subsidieregelingen als Interreg en beschikt over de juiste contacten om u verder te helpen. Wij helpen u graag bij het opzetten, indienen en afhandelen van een eventuele aanvraag. Daarbij kunnen we ook een rol spelen op het gebied van consortiumbouw.

Gepubliceerd op 31-08-2017