SPUK natuurinclusief isoleren

Provincies kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor het versnellen van de isolatieopgave in de gebouwde omgeving door middel van het adviseren, opstellen, implementeren en monitoren van soortenmanagementplannen. Hiermee moet de bescherming van diersoorten na de isolatie gewaarborgd blijven.

In totaal is er € 44 miljoen beschikbaar. Daarvan is € 40 miljoen bestemd voor soortenmanagementplannen bij gemeenten en € 4 miljoen voor de voorbereiding van soortenmanagementplannen bij provincies. De uitkering kan namelijk ook gebruikt worden voor het beoordelen van aanvragen, vrijstellingen en vergunningen.

De provincies mogen in samenspraak met de gemeenten bepalen waar de soortenmanagementplannen worden opgesteld en welke middelen er per plan beschikbaar komen. De specifieke uitkering bedraagt een vast bedrag per provincie en wordt automatisch verstrekt. Men kan nog tot 7 september reageren op een internetconsultatie over de regeling.

Gepubliceerd op 25-08-2023