Sport- en beweegdeelname vergroten

ZonMw heeft vijf oproepen gepubliceerd voor gemeenten om subsidie aan te vragen voor plannen op het gebied van sport- en beweegdeelname te vergroten. Het MOOI-programma is ontworpen om onderzoeks- en innovatietrajecten te laten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen binnen de sport- en beweegsector.

Voor elke oproep is een specifiek samenwerkingsverband vereist. Denk hierbij aan hogescholen, universiteiten, sportaanbieders, lokale en regionale overheden, en andere maatschappelijke organisaties. Het is belangrijk dat de hoofdaanvrager een hogeschool of universiteit is, met andere partners als medeaanvrager.

De projecten die onder deze oproepen vallen, hebben allemaal een uniek doel. Van het vergroten van deelname aan sport en bewegen tot het verminderen van sociale ongelijkheid via beweeginitiatieven. Elk project draagt op zijn eigen manier bij aan een gezondere en inclusievere samenleving.

De subsidiebedragen variëren per oproep. Voor de meeste oproepen geldt een plafond van enkele miljoenen euro's per project. Dit biedt ruimte voor ambitieuze en impactvolle initiatieven binnen jouw gemeente. De deadline voor alle aanvragen is 14 mei 2024. Dit geeft voldoende vanaf nu om plannen te concretiseren en een sterk samenwerkingsverband op te zetten.

Gepubliceerd op 23-02-2024