Slecht geïsoleerde woningen

Via de SPUK Nationaal Isolatieprogramma (NIP) kunnen gemeenten een specifieke uitkering krijgen om de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen aan te pakken. De SPUK-NIP krijgt nu € 100 miljoen extra aan budget en gemeenten kunnen langer doorgaan met de uitvoering. Gemeenten kunnen vanaf de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling €100 miljoen extra aanvragen in de eerste fase. Aanvragen voor deze eerste fase kunnen nog worden ingediend tot en met 31 oktober 2023. Om tegemoet te komen aan gemeenten die nog niet zover zijn, is in deze wijziging ook opgenomen dat de uiterste termijn voor besteding van de middelen en afronding van de activiteiten voortaan drie keer met maximaal één jaar verlengd kan worden, in plaats van twee keer.

Gemeenten kunnen tijdens deze eerste tranche meerdere keren een aanvraag doen. Gemeenten die al een aanvraag hebben gedaan voor de €206 miljoen moeten een tweede aanvraag doen voor de extra middelen.

Gepubliceerd op 22-07-2023