Samenwerking warmtetransitie

Provincies, gemeenten en omgevingsdiensten kunnen tot en met medio 2025 eenmaal per kalenderjaar een uitkering aanvragen om de regionale samenwerking bij de uitvoering van de warmtetransitie te bevorderen.

Met het geld dat de organisaties krijgen kunnen zij een regiocoördinator aanstellen of aannemen. Deze moet dan zorgdragen voor een regionaal afstemmingsoverleg en het leggen van verbindingen met andere bovenlokale opgaven in de regio.

Het beschikbare geld komt voort uit het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Het doel hiervan is dat voor 2030 circa 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen van het aardgas af of verduurzaamd moeten zijn.

Per regio is een vast bedrag beschikbaar wat zij per kalenderjaar kunnen aanvragen. Dit wordt verminderd met het bedrag aan compensabele BTW.

Wil je meer informatie of hulp bij het indienen van je aanvraag? Bel naar 088 202 0400 of laat je gegevens achter via de knop hieronder.

Gepubliceerd op 28-05-2023