RVO: aantal Eurostars-aanvragen uit veel sectoren blijft achter

euro-map-1.jpg (5)

RVO: aantal Eurostars-aanvragen uit veel sectoren blijft achter

BLOG - Door Nederlandse mkb-bedrijven aangestuurde onderzoeksprojecten doen het goed binnen het Europese subsidieprogramma Eurostars. Vooral projecten binnen de topsectoren Health, Life Science en ICT scoren hoog. De meeste aanvragen voor deze EU-subsidie komen dan ook uit deze sectoren. Aanvragen uit andere branches blijven achter volgens Elke de Graaf, adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Eurostars is een Europees innovatieprogramma waarin het onderzoekuitvoerende mkb wordt gestimuleerd internationaal samen te werken voor het ontwikkelen van nieuwe technologie. Er zit ruim € 1,1 miljard in de pot., in Nederland is jaarlijks € 18 miljoen beschikbaar. Maar hier maken vooral Health, Life Science en ICT aanspraak op. Waar blijven de andere sectoren?

Veel aanvragen vanuit Health, Life Science en ICT
De belangrijkste reden voor de goede prestaties vanuit de topsectoren Health, Life Science, ICT en HTSM (High Tech Systemen & Materialen) is volgens Elke van de Graaf, adviseur bij RVO, dat er naar rato ook veel aanvragen komen uit deze hoek. ,,Zij weten de weg naar Eurostars beter te vinden dan bedrijven uit andere branches.’’

,,Alles is welkom behalve tanks’’
RVO vindt het jammer dat er niet meer aanvragen uit andere sectoren komen en hoopt dat dit in de toekomst verandert. Volgens Van de Graaf kent Eurostars vrijwel geen beperking en zijn alle typen technologieën welkom. ,,Behalve tanks. Eurostars financiert geen projecten die raakvlakken hebben met defensie.’’

Focus op Research & Development
Van de Graaf geeft aan dat de subsidie Eurostars zich op een eerdere projectfase richt dan veel andere Europese subsidieprogramma’s, zoals het mkb-Instrument (SME instrument) van Horizon 2020. ,,Eurostars focust zich op het Research & Development-stadium. Andere programma’s zijn veelal gericht op marktintroductie.’’
Volgens Van de Graaf is het wel de bedoeling dat de gesubsidieerde projecten snel de markt op kunnen nadat het project is afgerond. ,,Maar de R&D wordt gesubsidieerd, niet de weg naar lancering. Daar zijn andere Brusselse potjes voor. Eurostars is dus een mooie eerste stap om vervolgens financiering uit Horizon 2020 aan te vragen.’’

Kansrijke projecten
Bij de selectie van kansrijke projecten zijn een aantal zaken belangrijk volgens RVO. Van de Graaf: ,,Een project moet zich weliswaar in de onderzoeksfase bevinden, maar het is wel de bedoeling dat de nieuwe ontwikkeling binnen twee jaar de markt op kan. Innovatieve oplossingen met een hoog (economische) impact hebben na afronding van het project een verhoogde kans op subsidietoekenning.’’

‘Eurostars toegankelijker dan andere EU-subsidies’
Tim Lage Venterink, subsidieconsultant bij Vindsubsidies, kreeg onlangs een Eurostars-subsidie beschikt. ,,Eurostars is een toegankelijke Europese subsidie. De subsidiebijdrage ligt dan misschien wat lager dan de grote kaderprogramma’s, maar het traject is daarentegen ook minder complex. En de doorlooptijd is korter. Bedrijven kunnen, in vergelijking met EU-subsidies eerder starten met het project wanneer een subsidie is toegewezen. Een belangrijk pluspunt voor het mkb.’’

Lage Venterink heeft de subsidie onlangs aangevraagd voor een internationaal onderzoeksproject voor preventie van vroeggeboorte, waarin een Nederlands mkb bedrijf, een universiteit en een Franse partner samenwerken. ,,Een fantastisch mooi project. En daar zijn er in dit land meer van. Het is inderdaad te hopen dat de komende jaren meer Nederlandse bedrijven de weg naar Eurostars weten te vinden, in plaats van zich blind te staren op de miljarden uit Horizon 2020.’’

 

Gepubliceerd op 10-11-2016