Regeling Versnelde Klimaatinvestering: aanvragen kan tot 30 juni 2020

Sustainability 3295757 1280

Regeling Versnelde Klimaatinvestering: aanvragen kan tot 30 juni 2020

De regeling Versnelde Klimaatinvestering richt zich op ondernemers die investeren in het verlagen van de CO2 uitstoot.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de meerkosten van een investering in milieubesparende bedrijfsmiddelen, bewezen technologieën voor CO2-reductie, hergebruik en recycling van materialen. Een voorwaarde is dat het project dit jaar nog wordt afgerond.

Subsidiebijdrage en deadline

De subsidie bedraagt 30% tot 70% van de subsidiabele kosten, en kan variëren van minimaal € 125.000 tot maximaal € 3 miljoen.

Aanvragen?

Aanvragen kunnen tot en met 30 juni van dit jaar worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Gepubliceerd op 16-04-2020