Record in 2022 voor WBSO

In 2022 heeft RVO een recordbedrag van € 1,3 miljard toegekend aan bedrijven waarmee zij hun loonheffing konden verlagen. Dit is een stijging van 5,1% ten opzichte van 2021. De investeringen in R&D-werkzaamheden zijn gedaan door bijna 20.000 ondernemers, van wie 97% mkb-er is.

Met de WBSO kunnen ondernemers hun (loon)kosten voor speur- en ontwikkelingswerk voor nieuwe innovaties verlagen. Dit geldt voor de ontwikkeling van innovatieve processen, producten en
diensten. Onderwerpen die veelal aan bod komen zijn digitalisering, innovatie in voeding, het verminderen van stikstofuitstoot en het verbeteren van de mogelijkheden voor energieopslag.

Uit de jaarrapportage blijkt dat het bedrag aan innovatieprojecten bestaat uit € 4,7 miljard aan loonkosten (een stijging van bijna € 500 miljoen ten opzichte van 2021) en € 3,5 miljard aan niet-
loonkosten. Het aantal bedrijven dat gebruikmaakte van de WBSO is in 2022 afgenomen van 20.339 naar 19.484. Deze daling is ook terug te zien bij het aantal starters. In totaal werden er 97.359
verschillende ontwikkelingsprojecten uitgevoerd.

Groot-Amsterdam is het gebied met de meeste aanvragers. Kort daarachter komen Zuidoost-Brabant en Utrecht. De provincies Drenthe, Friesland en Zeeland zijn het minst vertegenwoordigd. Ook in de ranglijst met de meeste kosten per provincie steken Noord-Brabant en Zuid-Holland er ver bovenuit.

Gepubliceerd op 24-07-2023

Meer weten? Klik op een van de gerelateerde onderwerpen