R&D voor technologiedomeinen

Om de komst van de Einstein Telescope naar de Euregio Maas-Rijn te realiseren, heeft het LIOF deze subsidieregeling geopend. Bedrijven en samenwerkingsverbanden kunnen met deze regeling projecten uitvoeren op het gebied van trillingsvrij koelen, vacuümtechnologie, trillingsdemping, optica en thermische vervorming.

Het minimale subsidiebedrag is € 125.000. Het subsidiepercentage voor fundamenteel onderzoek is 100%, terwijl dit voor industrieel onderzoek 50% is en voor experimentele ontwikkeling 25%. De projecten moeten relevante technologiedomeinen (door)ontwikkelen om zich te positioneren voor potentiële directe en indirecte valorisatie-effecten en om bij te dragen aan een optimaal innovatief ecosysteem voor de Einstein Telescope.

De aanvragen kunnen worden ingediend bij LIOF. Er zal een aparte oproep worden gepubliceerd voor elk technologiedomein. Op dit moment is de eerste oproep voor het technologiedomein trillingsvrij koelen geopend. Deze blijft open tot 24 november.

Gepubliceerd op 26-10-2023