Partnerfaciliteit Oekraïne

Om bij te dragen aan het herstel van de schade in Oekraïne heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor partnerschappen die duurzaam herstel van de Oekraïense economie en samenleving bevorderen.

Een partnerschap moet bestaan uit minimaal twee en maximaal zes partners. Ten minste één van deze partners moet een lokale organisatie zijn met kennis van de lokale context in Oekraïne. De hoofdaanvrager moet een onderneming of maatschappelijke organisatie zijn met een statutaire zetel in Nederland of het buitenland, en een vestiging of vaste inrichting in Nederland hebben. Zij kunnen tot 31 december 2023 een subsidie aanvragen van € 500.000 tot € 5 miljoen. De activiteiten moeten gericht zijn op de sectoren landbouw, water en gezondheidszorg.

Voordat men een aanvraag kan indienen, moet er eerst een verplicht adviestraject worden gevolgd en een quick scan worden ingediend bij RVO.

Gepubliceerd op 28-08-2023