Noord-Nederland zet in op samenwerking mkb en onderwijs. Doet u mee?

blog-praktijkleren-beeld-1.jpg (4)

Noord-Nederland zet in op samenwerking mkb en onderwijs. Doet u mee?

NIEUWS - Bent u een mkb’er of vertegenwoordigt u mkb’ers in Noord-Nederland? En wilt u in samenwerking met een hogeschool of universiteit werken aan het verduidelijken van de toekomstige arbeidsmarktvraag?

Vanuit de Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital A van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is hiervoor nu € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar.

Mogelijke subsidieaanvragen kunnen betrekking hebben op:

  • projecten waarin bedrijven gezamenlijk structuren opzetten om R&D-faciliteiten van bedrijven te ontsluiten voor gebruik door onderwijsinstellingen;
  • het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken om de arbeidsvraag op te halen bij het bedrijfsleven;
  • nieuwe oplossingen om toekomstige vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen;
  • projecten gericht op het in beweging brengen van de arbeidsmarkt;
  • leerplannen en opleidingen voor de werknemers van nu en de toekomst met bijvoorbeeld een center of expertise;
  • innovatieve opleidingsfaciliteiten (zoals hbo-duaal);
  • structuren voor werkzoekende hbo’ers en wo’ers om hen aan werk te helpen;
  • het ontwikkelen van e-portfoliosystemen die kennis en ervaring inzichtelijk en uitwisselbaar maken in de innovatiesectoren (digitaal curriculum vitae met aanvullende informatie over vaardigheden, referenties, feedback et cetera).

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 100.000 en een maximum van € 1 miljoen subsidie per project. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 september van dit jaar.

Iets voor u?
Vindsubsidies ondersteunt u graag. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om uw eventuele Human Capital-project te bespreken.

Gepubliceerd op 30-05-2017