Nieuwe Subsidieregelingen voor Schoner en Emissieloos Bouwen

Provincies, gemeenten en de waterschappen hebben samen met grote opdrachtgevers, branche- en netwerkorganisaties uit de bouw het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Dit om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken. Het initiatief geldt voor duizenden Nederlandse bedrijven, vraagt om aanzienlijke investeringen en aanpassingen van ondernemers en opdrachtgevers in de bouwsector.

Het convenant streeft naar schonere, gezondere en stillere bouwprojecten door grote investeringen en aanpassingen. In het kader van het convenant stelt de rijksoverheid tot en met 2030 € 1 miljard beschikbaar voor maatregelen die de uitstoot van werk-, voer- en vaartuigen verminderen.

In het voorjaar van 2024 wordt de Specifieke Uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen (SPUK SEB) geopend, waarvoor in totaal €180 miljoen beschikbaar is. Deze regeling vergoedt een deel van de extra kosten voor medeoverheden die het convenant ondertekenen en uitstootvrij aanbesteden. Daarnaast is er de bestaande Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB), waarvan ondernemers vanaf 5 maart 2024 weer gebruik kunnen maken.

Gepubliceerd op 25-11-2023