Nieuwe regeling om musea met meer dan 100.000 bezoekers te helpen overleven

visitors-1649815_1280.jpg

Nieuwe regeling om musea met meer dan 100.000 bezoekers te helpen overleven

Het Mondriaan Fonds heeft de Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers (CCM) gepubliceerd. Met behulp van deze nieuwe regeling kan het fonds musea ondersteunen die van belang zijn voor de regio en een landelijke uitstraling hebben, en die acute liquiditeitsproblemen hebben.

De al aangekondigde regeling maakt deel uit van het onlangs door het kabinet bekendgemaakte ondersteuningspakket voor de culturele en creatieve sector. Met dit pakket moeten culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen worden geholpen.

De regeling geldt als aanvulling op de aan de betreffende musea in het kader van de COVID-19-crisis door gemeenten of provincies verstrekte of te verstrekken additionele financiële bijdragen, en betreft een gedeeltelijke tegemoetkoming in gederfde inkomsten.

Subsidie kan worden aangevraagd door musea die van belang zijn voor de regio en een landelijke uitstraling hebben.

De subsidie bedraagt 22,5% van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 12,5% van de reserve van de instelling per ultimo 2018. De subsidie bedraagt daarnaast maximaal 100% van de additionele bijdrage van gemeente en/of provincie en bedraagt niet meer dan € 1 miljoen. In totaal is € 16 miljoen te verdelen.

Aanvragen kunnen tot en met 10 juli 2020 worden ingediend bij het Mondriaan Fonds. Het fonds besluit gelijktijdig op alle aanvragen.

Gepubliceerd op 19-06-2020