Meerdere Europese openstellingen

Gemeenten krijgen nieuwe kansen om duurzame initiatieven te ontplooien en regionale samenwerking te stimuleren. Voor de subsidieregelingen European City Facility (EUCF) en Interreg Europe kunnen namelijk opnieuw subsidieaanvragen ingediend worden.

European City Facility
De European City Facility (EUCF) heeft een nieuwe aanvraag periode geopend sinds 15 januari 2024. In de zesde oproep is een budget van € 4,5 miljoen beschikbaar, waarmee 75 gemeenten en lokale overheden uit EU-lidstaten, IJsland en Oekraïne ondersteund kunnen worden met een vast subsidiebedrag van € 60.000. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 maart 2024, 17.00 uur.

De subsidie is bedoeld voor ondersteuning op het gebied van het ontwikkelen van investeringsconcepten om duurzame energie-investeringen te versnellen. Dit omvat diverse activiteiten zoals haalbaarheidsstudies, marktanalyses, juridische analyses, en coördinatieactiviteiten.

Interreg Europe
Recentelijk zijn 78 van de 146 ingediende aanvragen in het kader van de tweede oproep van Interreg Europe 2021-2027 goedgekeurd.

Interreg Europe richt zich op het stimuleren van interregionale samenwerking om beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling te verbeteren. Het programma staat open voor diverse partijen, waaronder regionale overheden, kennisinstellingen, non-profitorganisaties, ontwikkelingsmaatschappijen en private partijen zonder winstoogmerk. De derde oproep opent van 20 maart tot en met 7 juni 2024, met het exacte budget dat nog bekendgemaakt zal worden. Een kans voor gemeenten om actief deel te nemen aan Europese samenwerking en hun beleidsinstrumenten te versterken.

Gepubliceerd op 21-01-2024